logo

Søk

Du er her:

Ansatte i Opplysningsrådet for Veitrafikken

Øyvind Solberg Thorsen
Direktør

Mobil: +47 959 26 018
E-post: ost@ofv.no

Karin Yrvin
Fagsjef

Mobil: +47 948 35 447
E-post: ky@ofv.no

Mikkel Friis
Kommunikasjonssjef

Mobil: +47 950 57 659
E-post: mf@ofv.no

Fotos: OFV/Bård Gudim

SPØRSMÅL OM REGISTRERINGSSTATISTIKKER, BILDATA OG LIGNENDE

For spørsmål om registreringsstatistikker, f eks antall ulike typer kjøretøy og registreringstall fordelt på fylker, kontakt:
Avdelingssjef Pål Bruhn, pb@ofv.no, +47 414 32 868
Produktsjef Thorvald Gjønnæss, tg@ofv.no, +47 940 00 706

 

For spørsmål om bildata, utstyrsdata, tekniske data og nybilpriser, kontakt:
Markedssjef Jan Petter Røssevold, jpr@ofv.no, +47 908 36 332
Seniorrådgiver Kjell Magne Aalbergsjø, kmaa@ofv.no, +47 901 88 755

 

 

 

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no