logo

Søk

Du er her:

  • AKTUELT OG PRESSE

Mye handler om å sette dagsorden…

OFV arbeider kontinuerlig med å avdekke svakheter ved dagens veipolitikk, fremme våre synspunkter og synliggjøre våre forslag til løsninger. Både i forhold til medier, myndigheter, politikere, beslutningstakere, organisasjoner og publikum. Slik er OFV aktivt med på å sette dagsorden i forhold til viktige samferdselspolitiske saker og spørsmål.

 

Mange av de sakene vi arbeider med får oppmerksomhet i ulike medier. I menyen til venstre under «Nyhetsarkiv», finner du våre egne nyhetsartikler, henvisning til rapporter og annet som OFV arbeider med.
Under de andre menypunktene til venstre finner du også en rekke artikler fra forskjellige medier som handler om saker vi arbeider med, debatter vi har reist og saksområder OFV mener det er viktig å fokusere på.

 

Du kan også bruke søkefeltet oppe til høyre hvis det er spesielle saker eller temaer du leter etter, eller stikkord du vil søke på.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no