logo

Søk

Du er her:

  • OFVs anbefalinger når i stor grad fram

    Det regjeringsoppnevnte Særavgiftsutvalget overleverte før ferien sin rapport. Utvalgets forslag beveger seg i retning av høyere avgift på bruk og lavere avgift på kjøp av bil, i tråd med OFVs anbefalinger. Rapporten gir et godt grunnlag for videre analyser av forslagenes samlede effekt.

  • Må vente på uavhengig veitilsyn

    Regjeringen vil utrede behovet for et veitilsyn innen utgangen av 2008. Det er ikke godt nok. Behovet er allerede godt dokumentert, og et veitilsyn må etableres så fort som mulig.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no