logo

Søk

Du er her:

Avgiftsomleggingen i 2007

Omleggingen av engangsavgiften for kjøretøyer har ikke så langt gitt klare resultater i form av endret kjøpsadferd hos forbrukerne. Likevel er det tegn på at avgiftene har bidratt til å pense markedet inn på riktig spor.

Små skritt mot regjeringens målsetning
Omleggingen av engangsavgiften for kjøretøyer har ikke så langt gitt klare resultater i form av endret kjøpsadferd hos forbrukerne. Likevel er det tegn på at avgiftene har bidratt til å pense markedet inn på riktig spor.

Regjeringens målsetning, der avgiftsomleggingen er et av virkemidlene, er å ligge på et gjennomsnittsutslipp av CO2 med 120g/km fra nye biler i 2012.

I en evalueringsrapport utarbeidet av OFV i Mars 2008, konkluderer man med at for å nå målsetningen for 2012, må man forsterke bilbrukernes miljøholdninger ytterligere, samtidig må man satse på alternative og mer miljøeffektive transportløsninger.

Selv om det ikke er entydig at avgiftsomleggingen virker etter hensikten, er det klart at nybilkjøperne valgte annerledes i 2007, enn i2006, slår rapporten fast. Store luksusbiler, sportsbiler og terrengbiler mistet markedsandeler til familiebiler med lavere gjennomsnittlig motoreffekt. Rapporten viser også at gjennomsnittsvekten på nye biler falt betydelig fra 2006 til 2007, noe som tyder på at kjøperne valgte mer miljøeffektive biler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no