logo

Søk

Du er her:

Bedre veistandard kan gi betydelig miljøeffekt

Dersom en smal og svingete tofelts vei erstattes med en moderne tofelts vei, vil utslippene av nitrogennoksider (NOx) minke med 67 prosent. Utslippet av karbonmono-oksyd (CO) reduseres med 67 prosent og utslippet av karbondioksyd (CO2) går ned med 11 prosent, viser tall lagt fram av Sintef-forskerne Tore Knudsen og Borge Bang.

Dersom en smal og svingete tofelts vei erstattes med en moderne tofelts vei, vil utslippene av nitrogenoksider (NOx) minke med 67 prosent. Utslippet av karbonmono-oksyd (CO) reduseres med hele 67 prosent, mens utslippet av karbondioksyd (CO2) går ned med 11 prosent, viser tall lagt fram av Sintef-forskerne Tore Knudsen og Borge Bang.

Rapporten er laget på oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

- En bedre vei gir en betydelig utslippsreduksjon ved eksisterende trafikk, sier forsker Tore Knudsen.

Spist opp
Samtidig vil miljøgevinsten ved bedre veier lett bli spist opp av økt trafikk, advarer forskerne. De mener kapasitetsøkningen på veinettet i de store byene må kombineres med tiltak som begrenser etterspørselen, som, bompenger og parkeringsreguleringer i byene og bedre kollektivtransport.

Tre veityper
Forskerne har sett på tre ulike veityper: dårlig tofelts vei med liten trafikk, god tofelts vei med stor trafikk og overbelastet motorvei i de større byene.

Den største miljøgevinsten skjer ved utbygging av veier med den største trafikken.

Trafikkflyt hjelper
De to forskerne har brukt mikrosimulering for å undersøke effekten av å lage bedre veier. Hovedårsakene til de reduserte utslippene er at bedre trafikkflyt gir stor reduksjon i utslippene.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no