logo

Søk

Du er her:

Betydelig økning i bompenger i 2008

Det forventes en betydelig økning i 2008. Anslaget fra Statens Vegvesen er på 4,5 - 4,6 mrd. kroner i 2008.

Det forventes en betydelig økning i 2008. Anslaget fra Statens Vegvesen er på 4,5 - 4,6 mrd. kroner i 2008. Den forventede økningen skyldes takst og rabattordningene i Oslo fra 1. juli som følge av Oslopakke 3, og nye innkrevinger i forbindelse med Hauglandspakken, Halsnøysambandet og riksvei 2.

- Anslaget fra statsbudsjettet er på 5,4 mrd. i 2008, sier Vilrid Femoen. - Bompenger utgjør over halvparten av riksveiinvesteringene (51,4%).

- Når bompengeavgiften øker må kjøpsavgiften på bil ned, i tråd med regjeringens intensjoner om provenynøytral avgiftspolitikk. Vi mener det er viktig med en helhetlig debatt om finansiering av veinettet, spesielt når vi ser at en så stor andel finansieres med bompenger. Dersom veinettet skal finansieres med bompenger bør det også diskuteres hva som er optimal fordeling mellom avgifter på kjøp, bruk og eie av bil, slår hun fast.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no