logo

Søk

Du er her:

 • Broene forfaller

  - Norske broer har vært forsømt i en årrekke. Det fokuseres for lite på vedlikehold, også på broene, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

 • Avgiftsomleggingen i 2007

  Omleggingen av engangsavgiften for kjøretøyer har ikke så langt gitt klare resultater i form av endret kjøpsadferd hos forbrukerne. Likevel er det tegn på at avgiftene har bidratt til å pense markedet inn på riktig spor.

 • Transportsektoren ikke enig i rammen til NTP

  - Vi mener forslaget til transportplan viser en fornuftig prioritering mellom utbygging og vedlikehold, med fokus på vedlikehold av eksisterende vei- og jernbanenett, sier politisk rådgiver i Transportbrukernes Fellesorganisasjon Kjetil Tvedt.

 • Bedre veistandard kan gi betydelig miljøeffekt

  Dersom en smal og svingete tofelts vei erstattes med en moderne tofelts vei, vil utslippene av nitrogennoksider (NOx) minke med 67 prosent. Utslippet av karbonmono-oksyd (CO) reduseres med 67 prosent og utslippet av karbondioksyd (CO2) går ned med 11 prosent, viser tall lagt fram av Sintef-forskerne Tore Knudsen og Borge Bang.

 • Betydelig økning i bompenger i 2008

  Det forventes en betydelig økning i 2008. Anslaget fra Statens Vegvesen er på 4,5 - 4,6 mrd. kroner i 2008.

 • Parkeringsskatt kan kutte køene

  En svensk undersøkelse viser at fordelsskatt på jobbens parkeringsplass kan kutte køene i rushtiden med inntil 40 prosent

 • Statens satser for bilgodgjørelse endret

  Fornyings- og administrasjonsdepartementet har med virkning fra 1. mai 2008, fastsatt nye satser for bruk av egen bil på tjenestereiser innenlands.

 • Svak økning i bompenger fra 2006 til 2007

  De foreløpige tallene for innbetalte bompenger i 2007 viser en økning på ca. 10 millioner kroner i forhold til i 2006.

 • Vellykket innlegg på internasjonal asfaltkongress

  Den internasjonale asfaltkongressen under ledelse av bransjeorganisasjonen EAPA, gikk av stabelen 21-23 mai. Under paneldebatten fikk OFV og Vilrid Femoen frem viktigheten av å sette brukeren i sentrum for veistandarden.

 • Politisk snuoperasjon til beste for brukerne?

  Dersom fullt finansierings- og forvaltningsansvar overføres fra staten til fylkeskommunen, er dette en markert politisk endring fra regjeringen Stoltenberg I, til Stoltenberg II. 05.05.2008

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no