logo

Søk

Du er her:

Statens satser for bilgodgjørelse endret

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har med virkning fra 1. mai 2008, fastsatt nye satser for bruk av egen bil på tjenestereiser innenlands.

Fornyings og administrasjonsdepartementet har med virkning fra 1. mai 2008, fastsatt nye satser for bruk av egen bil på tjenestereiser innenlands.

De nye satsene er:
a) For inntil 9000 km i kalenderåret: kr 3,50 per kilometer.
b) Over 9000 km i kalenderåret: kr 2,90 per kilometer.

For en fullstendig oversikt over hele særavtalen, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Lover-og-regler/retningslinjer/2008/saravtale-for-reiser-innenlands-for-stat.html?id=508474

- Dette er et skritt i riktig retning, sier Øyvind Thorsen, direktør i OFV , og legger til at det etter flere år med stillstand, er positivt at det skjer noe på dette området. - Når det er sagt vil nok de fleste oppleve et gap mellom reelle kostnader og statens kilometersats, legger han til.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no