logo

Søk

Du er her:

Svak økning i bompenger fra 2006 til 2007

De foreløpige tallene for innbetalte bompenger i 2007 viser en økning på ca. 10 millioner kroner i forhold til i 2006.

Det ble innbetalt 4 053 887 000 kroner i bompenger i 2007. Dette er en svak økning fra 2006 (4 043 800 000). Den svake økningen skyldes nedleggingen av Askøybrua og Rennfast, og at E 18 i Vestfold var stengt på grunn av Hanekleivulykken.

Det forventes en betydelig økning i 2008. Anslaget fra Statens Vegvesen er på 4,5 - 4,6 mrd. kroner i 2008. Den forventede økningen skyldes takst og rabattordningene i Oslo fra 1. juli som følge av Oslopakke 3, og nye innkrevinger i forbindelse med Hauglandspakken, Halsnøysambandet og riksvei 2.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no