logo

Søk

Du er her:

Transportsektoren ikke enig i rammen til NTP

- Vi mener forslaget til transportplan viser en fornuftig prioritering mellom utbygging og vedlikehold, med fokus på vedlikehold av eksisterende vei- og jernbanenett, sier politisk rådgiver i Transportbrukernes Fellesorganisasjon Kjetil Tvedt.

Kortsiktig tankegang
- Vi mener forslaget til transportplan viser en fornuftig prioritering mellom utbygging og vedlikehold, med fokus på vedlikehold av eksisterende vei- og jernbanenett, sier politisk rådgiver i Transportbrukernes Fellesorganisasjon Kjetil Tvedt.

- Når det er sagt illustrerer også planen at bevilgningene ikke er tilstrekkelige til å finansiere nødvendige investeringer. Vi ser en rekke viktige prosjekter som det ikke er rom for, og konsekvensen er at vi går glipp av reduksjoner av CO2-utslipp, ulykker og bedret fremkommelighet. Her viser myndighetene en svært kortsiktig tankegang ved å ikke sette av midler til helt nødvendige investeringer. Generelt sett ønsker vi at det satses på det høytraffikerte transportnettet. Vi ønsker effektive transportkorridorer som både tjener miljøet og sikkerheten, understreket Tvedt. - Det er et lite paradoks at mens nasjonen har rekordhøye inntekter fra oljen, er budsjettene for vei og jernbane praktisk talt uendret. Det er svært skuffende om ikke de ansvarlige kjenner sin besøkelsestid og investerer i infrastruktur for tiden etter oljealderen, sier Tvedt. - Her er det litt for lett å peke på samferdselpolitikerne, de ønsker nok å ta tak i mange av de utfordringene vi har kommentert, men blir ikke prioritert i budsjettrundene. Selv om viljen er stor i fagområdene, og blant politikerne i distriktene, forsvinner denne entusiasmen jo nærmere løvebakken man kommer, ironiserer Tvedt.

Et samlet fokus
- Fra våre medlemsorganisasjoner kreves det innsats fra myndighetene på flere punkter, sier Tvedt. - For det første må rammene for neste NTP løftes vesentlig, dernest er det nytenkning i forhold til å finansiere investeringer som prosjekt, og samtidig bygge ut lengre strekninger sammenhengende som er et hovedpunkt, sier han og forstetter: - Hele transportnæringen krever økt satsing på miljøvennlig transport, med utbygging av havner, jernbane og effektivisering av biltransport. Her har myndighetene en stor utfordring for å møte de utfordringene som vil møte oss i nær fremtid, uansett om vi innhenter etterslepet eller ikke, avslutter Tvedt.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no