logo

Søk

Du er her:

Vellykket innlegg på internasjonal asfaltkongress

Den internasjonale asfaltkongressen under ledelse av bransjeorganisasjonen EAPA, gikk av stabelen 21-23 mai. Under paneldebatten fikk OFV og Vilrid Femoen frem viktigheten av å sette brukeren i sentrum for veistandarden.

Den internasjonale asfaltkongressen under ledelse av bransjeorganisasjonen EAPA, gikk av stabelen 21-23 mai. Under paneldebatten fikk OFV og Vilrid Femoen frem viktigheten av å sette brukeren i sentrum for veistandarden.

- Krav til veistandard har blitt diskutert i EU. Det er mange synspunkter på hvordan dette skal oppnås, men vi i OFV mener at det er veibrukeren som må stå i sentrum når det skal defineres krav og kriterier for veistandard, sier Femoen. - Den jevne veibruker er opptatt av hastighet, sikkerhet og komfort. Vi mener at dette må ligge til grunn for en felles veistandard i Europa, sier hun. - Ut i fra dette kan de respektive nasjonalstatene selv bestemme de tekniske kriteriene som må til for å oppnå en definert vesitandard. Debattantene bifalt denne tilnærmingen, og dette kan være begynnelsen på en felles europeisk veistandard på veibrukerens premisser, slår hun fast.

Blant temaene denne gangen stod også klima og miljø i sentrum. Asfaltindustrien ønsker å fokusere på mulighetene til en mer miljøvennlig virksomhet, basert på de teknologiske fremskrittene som har kommet de siste årene.

Les mer om den internasjonale asfaltkongressen på:
www.eapa.org

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no