logo

Søk

Du er her:

16 organisasjoner bak Folkets Veikrav

Stortingsvalget i september 2009 bør bli et samferdselsvalg. Det norske folk har helt siden det forrige Stortingsvalget i 2005 engasjert seg i kampen om et bedre samferdselstilbud, og det er særlig kravet om gode veier som har stått på agendaen. Nå er det på tide at folket blir hørt.

Stortingsvalget i september 2009 bør bli et samferdselsvalg. Det norske folk har helt siden det forrige Stortingsvalget i 2005 engasjert seg i kampen om et bedre samferdselstilbud, og det er særlig kravet om gode veier som har stått på agendaen. Nå er det på tide at folket blir hørt.

Gode veier er bra for Norge. Gode veier gagner næringslivet, det er viktig både for distrikts-Norge og byene våre, det har positiv effekt på sysselsettingen, helse og miljø. Gode veier er kort og godt samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Veivalg er en kampanje som arbeider for at valget i september 2009 skal bli et samferdselsvalg. Hovedvekten i kampanjen legges på veisektoren, fordi vei er den viktigste infrastrukturen for folk flest over hele landet.


Bak Veivalg 2009 står følgende organisasjoner:

 • Asfaltentreprenørenes Forening
 • Autobransjens Leverandørforening
 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
 • Bilimportørenes Landsforening
 • Kongelig Norsk Automobilklubb
 • Landsforeningen for trafikkskadd
 • MA - rusfri trafikk og livsstil
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norges Automobilforbund
 • Norges Bilbransjeforbund
 • Norges Biloppsamleres Forening
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Taxiforbund
 • Opplysningsrådet for Veitrafikken
 • Trygg Trafikk
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Disse organisasjonene har samlet seg bak seks krav til veiene.

Folkets veikrav

 1. Veiene skal være gode
 2. Veiene skal være sikre
 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte
 4. Veiene skal utvikles med hensyn til miljø
 5. Veiene skal ha god fremkommelighet
 6. Veibrukerne skal ha god informasjon

Kravene er generelle og neppe vanskelig å være enige i for folk flest. Veivalg 2009 vil utfordre de politiske partiene til å konkretisere disse kravene i programformuleringer og i valgkampen. Partiene skiller seg fra hverandre ved at de betoner kravene ulikt. Organisasjonene bak folkets veikrav tror at en god veipolitikk handler om å balansere ut alle seks kravene. En helhetlig veipolitikk oppnås ved å rette tiltak mot både kjøretøy, trafikant og vei.

Heftet "folkets veikrav" kan sendes elektronisk. Send epost til vf@ofv.no

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no