logo

Søk

Du er her:

Billigere å ha bil

De årlige bilholdskostnadene har hatt en gjennomsnittlig reduksjon på ca. 2 % det siste året i følge OFVs egen publikasjonen "Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2009".

De årlige bilholdskostnadene har hatt en gjennomsnittlig reduksjon på ca. 2 % det siste året i følge OFV. Konsumprisindeksen (KPI) hadde en årsvekst på 3,8 % i 2008. Det betyr at kostnadene ved å eie og bruke egen bil ble redusert i 2008, etter tre år med sterk kostnadsvekst, uttaler markedssjef Jan Petter Røssevold i OFV AS.

Kostnadsfordeling
Den største kostnadsreduksjonen står renter av bundet kapital for. En generell nedgang i den norske renten har medført at denne posten nå utgjør ca. 13 % eller mer av de totale kostnadene, avhengig av bilens pris.

Fremdeles er det avskrivningen (verdiforringelsen) som står for den største andelen av kostnadene, og utgjør fra ca. 30 % for en rimelig bil til vel 50% for en dyrere bil.

Deretter kommer kostnadene til drivstoff med en kostnadsandel på over 20 % for de rimeligste bilene, til noe mindre andel for de dyrere bilene. Det har gjennom 2008 vært store prisvariasjoner på både diesel og bensin, noe som slår kraftig ut i kostnadsbildet.

Forsikringskostnader utgjør ca. 10 % av kostnadene ved bilhold, basert på vår gjennomsnittsvurdering med 70% bonus. Kostnadene til ansvarsforsikring har hatt en moderat økning, mens kostnadene til kaskoforsikring har hatt en noe større økning.

Prisutvikling nye biler
Prisene på nye biler har endret seg beskjedent, men ulikt i løpet av 2008. For de minste bilene (rimeligste) har prisøkningen vært på ca. 0,7 %, og for de større bilene (dyrere) har økningen vært opp mot 1,8 %. Foretatte endringer av avgiftsprogresjonen i engangsavgiftene for nye personbiler, og hard kamp om kundene, er nok også noe av forklaringen til denne prisutviklingen.

Konsekvenser
Med de forutsetningene vi har lagt til grunn i våre kostnadseksempler vil en ny familiebil til kr 349 000 med 15 000 km i årlig kjørelengde, ha en årlig bilholdskostnad på kr 85 175. Dette tilsvarer en månedlig kostnad på kr 7 100.

Generelt viser våre tall at den prosentvise kostnadsreduksjonen har vært noe større på eksemplene med de lengste årlige kjørelengdene. Som tidligere viser alle våre eksempler at kostnadene pr. kilometer reduseres med økt kjørelengde, primært grunnet store faste bilholdskostnader, sier Røssevold.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no