logo

Søk

Du er her:

 • Etterlyser sikkerhetskrav til de minste elbilene

  De minste elbilene har sikkerhetsbelter, men mangler ABS-bremser, airbager og alt annet sikkerhetsutstyr vanlige personbiler har. OFV etterlyser krav til sikkerheten i de minste elbilene.

 • Forslag til funksjonskrav til veisystemet

  Hvilke krav bør trafikantene stille til offentlige veier når det gjelder tilgjengelighet, fremkommelighet, forutsigbarhet, sikkerhet og komfort? Rapporten, utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll på oppdrag fra OFV, forsøker å belyse og besvare disse spørsmålene.

 • Nye veier "stjeler" lite dyrket market

  En fersk analyse fra Statens landbruksforvaltning viser at trafikk sto bak 10 % av omdisponert landbruksareal i perioden 2005-2008. Nye hus, hytter, forretningsområder og golfanlegg er langt større trusler for dyrkede landbruksareal.

 • Stamveien er underbudsjetterte

  I følge Nasjonal Transportplan (NTP) skal det brukes 135 milliarder på stamveiene fram til 2019. Men det er langt fra nok. Ytterligere 110 milliarder kroner vil det koste å få gode og sikre stamveier over hele landet.

 • "Tidenes veiløft" gir marginal veiforbedring

  Til tross for at regjeringen øker samferdselsbevilgningene for 5. år på rad, vil forbedringen av det norske veinettet også i 2010 gå i sakte tempo. Det vil fortsatt ta mange tiår før vi har et sikkert og effektivt veinett over hele landet.

 • Stø kurs i Soria Moria

  Selv om de store, konkrete veiløftene er fraværende i det nye regjeringsdokumentet, videreføres den politiske satsingen på veisektoren. Det lover godt for de neste fire år og gir håp om ytterligere opptrapping i den neste transportplanen, som regjeringen vil legge frem i slutten av stortingsperioden.

 • Veivalg 2009: Slik satser partiene

  Senterpartiet og Fremskrittspartiet får flest grønne lys, mens SV og Venstre får færrest. Det viser en evaluering Veivalg 2009 har gjort av partiprogrammene. Partiene på Stortinget har fått røde, gule og grønne lys for sin veipolitikk. Alle er evaluert etter "Folkets veikrav" som ble fremsatt i våres.

 • Folkets Veikrav

  Det norske folk krever bedre veier. Og næringslivet trenger bedre veier. Veier som er trygge, som ikke belaster miljøet unødig og som sikrer god fremkommelighet for alle, uansett vær og årstid. Gode veier gir positive ringvirkninger på sysselsetting, helse og miljø.

 • De lengste fergekøene i sommernorge

  Sommertrafikken medfører lange fergekøer for bilister over hele landet. Opplysningsrådet for Veitrafikken har gjennomgått de største fergestrekningene og laget en oversikt over sambandene hvor bilistene har sannsynlighet for å måtte ventet til neste avgang.

 • Norge er en veisinke

  En ny rapport utarbeidet på vegne av Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at Norge har den laveste gjennomsnittsfarten mellom de store byene sammenlignet med andre land i Europa.

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no