logo

Søk

Du er her:

 • Billigere å ha bil

  De årlige bilholdskostnadene har hatt en gjennomsnittlig reduksjon på ca. 2 % det siste året i følge OFVs egen publikasjonen "Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2009".

 • 16 organisasjoner bak Folkets Veikrav

  Stortingsvalget i september 2009 bør bli et samferdselsvalg. Det norske folk har helt siden det forrige Stortingsvalget i 2005 engasjert seg i kampen om et bedre samferdselstilbud, og det er særlig kravet om gode veier som har stått på agendaen. Nå er det på tide at folket blir hørt.

 • Regionreformen bak Folkets Veikrav

  OFV og elleve medlemsorganisasjoner frykter fylkesveier i fritt forfall. Regjeringen vil overføre 17 000 kilometer av riksveiene uten at minstestandard eller økonomiske rammer er fastsatt.

 • Tiltakspakke gir midler til forsømt vedlikehold

  Noe av det forsømte vedlikeholdet blir tilgodesett i regjeringens tiltakspakke. 810 millioner kroner skal brukes på å ta igjen etterslepet på om lag 16 milliarder kroner. - En positiv satsing som må videreføres og forsterkes i årene som kommer, er OFVs kommentar.

Viser fra 11 til 14 av totalt 14 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no