logo

Søk

Du er her:

De lengste fergekøene i sommernorge

Sommertrafikken medfører lange fergekøer for bilister over hele landet. Opplysningsrådet for Veitrafikken har gjennomgått de største fergestrekningene og laget en oversikt over sambandene hvor bilistene har sannsynlighet for å måtte ventet til neste avgang.

Sommertrafikken medfører lange fergekøer for bilister over hele landet. Opplysningsrådet for Veitrafikken har gjennomgått de største fergestrekningene og laget en oversikt over sambandene hvor bilistene har sannsynlighet for å måtte ventet til neste avgang.

- Det må bli bedre kapasitet på fergene. Fergene spiller en nøkkelrolle for fremkommeligheten langs kysten. De sikrer gode rammebetingelser og er en viktig drivkraft for utviklingen i distrikts-Norge, sier leder i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Vilrid Femoen, og fortsetter:

- En ny rapport fra Handelshøyskolen i Bodø viser at tre av fire riksfergesamband er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det viser at økt satsing på ferger er et treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel.

Kravene til fergedrift er at 98 % av trafikantene skal få komme med på ønsket avgang. En gjennomgang av fergestatistikken for 2008, utført av Opplysningsrådet for Veitrafikken, viser at 19 av de mest trafikkerte fergesambandene ikke tilfredsstiller kravene.

- Spesielt sommerstid er det en ekstra belastning for de fastboende og for næringslivet med lange fergekøer. For næringstransporten løper taksameteret med 10 - 12 kroner for hvert minutt de må stå på fergekaia og vente. Det er opplagt at samfunnet vil tjene på et bedre fergetilbud, sier Vilrid Femoen.

Fergesamband med høyest andel gjenstående kjøretøy i prosent, eksklusive motorsykler. Hele oversikten er vedlagt.

For mer informasjon kontakt:
Vilrid Femoen, leder politikk og strategi, Opplysningsrådet for Veitrafikken
Tlf. 24 11 12 47 / 95 16 13 69

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no