logo

Søk

Du er her:

Etterlyser sikkerhetskrav til de minste elbilene

De minste elbilene har sikkerhetsbelter, men mangler ABS-bremser, airbager og alt annet sikkerhetsutstyr vanlige personbiler har. OFV etterlyser krav til sikkerheten i de minste elbilene.

Denne "bilen" er en firehjulsMC uten sikkhertsutstyr.Politikere og myndigheter er svært opptatt av å redusere klimautslippene fra veitrafikken, men de har helt glemt å stille krav til sikkerheten i de minste elbilene.

Dagens elbiler fra Buddy og Reva er klassifisert som tunge motorsykler og har dermed og er derfor ikke underlagt de samme sikkerhetskravene som vanlige personbiler.

De minste elbilene er klassifisert som tunge motorsykler. Det betyr at de er underlagt andre typegodkjenningskrav enn personbiler, og det stilles derfor ikke samme krav til sikkerhetssystemer som i vanlige personbiler.

Dagens elbiler fra Buddy og Reva er ikke like sikre som vanlige personbiler. Alle andre biler har mye sikkerhetsutstyr du ikke finner på ekstrautstyrslisten til en motorsykkel-elbil, langt mindre som standard.

Mangler sikkerhetsutstyr
Buddy og Reva elbilene har sikkerhetsbelter, men mangler så godt som alle sikkerhetsløsninger bilkjøperne forventer i en ny bil. Det gjør at disse bilene gir brukerne falsk trygghet.

Sikkerhetsutstyr

Elbiler (MC)

Vanlige biler

ABS-bremser

NEI

JA

Antispinn system

NEI

JA

Antiskrens system

NEI

JA

Airbag

NEI

JA

Sideairbag

NEI

JA

Sikkerhetsbelter

JA

JA

Hodestøtter med anti whip lash (nakkesleng) funksjon

NEI

JA

Sikkerhetskarosseri med deformasjonssoner

NEI

JA

ISOfix feste for barnestol

NEI

JA


Ingen av motorsykkel-elbilene er hittil testet i EuroNCAP, og har følgelig ikke fått noen stjerner for sikkerhet. Den eneste kollisjonstesten vi har funnet viser en Reva G-wiz i frontkollisjon mot fast barriere i 40 km/t. Bildene taler for seg selv.

Vi tror de færreste eierne av motorsykkel-elbilene er klar over disse alvorlige manglene. Mange kjører barna sine til og fra skole og barnehage i disse bilene. Heldigvis foregår mesteparten av disse reisene på veier med relativt liten trafikk og lave fartsgrenser, men det hender at den raskeste veien til skolen går via kollektivfelt og motorveier med 80 km/t fartsgrense eller mer. Der kjøres disse bilene i relativt høy fart sammen med busser som veier 10-20 ganger så mye. Da skal det ikke mye til før en liten førerfeil kan få fatale konsekvenser.

Heldigvis har det ennå ikke skjedd alvorlige ulykker hvor motorsykkel-elbiler har vært innblandet. Men med en regjering som legger til rette for at stadig flere skal velge elbiler, frykter vi at ulykkene vil komme. Og vi er redd for at den tryggheten mange elbileiere i dag føler er lite verdt den dagen de brått treffer eller blir truffet av et større og tyngre kjøretøy i høy fart.

Still sikkerhetskrav til elbiler
For å redusere klimautslippene er det nødvendig at flere bilkjøpere velger elbiler fremfor biler med bensin- eller dieselmotor. Det er derfor fornuftig at myndighetene har introdusert en rekke insentiver som reduserer de ulempene elbilene har i dag.

 Men vi må ikke glemme sikkerheten og vi mener derfor at regjeringen umiddelbart må stille like strenge sikkerhetskrav til de motorsykkel-elbilene som til vanlige personbiler.

Alle som vurderer å kjøpe en elbil bør få vite om hvilke sikkerhetsutstyr de ulike bilene har, og hva de eventuelt mangler. Derfor bør importører og produsenter av elbiler bli pålagt å opplyse hvilke sikkerhetskrav disse bilene tilfredsstiller, omtrent på linje med kravene til informasjon om forbruk og utslipp fra vanlige biler.

Vi ønsker elbilene velkommen, men da i form av biler som tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet.

Kontaktperson:
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 959 26 018


Tidligere sak om samme tema i pressen:

VG 16.11.2007: Vil forby å kalle dette elbiler
VG 7.1.2008: Ja - der en en elbil!

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no