logo

Søk

Du er her:

Folkets Veikrav

Det norske folk krever bedre veier. Og næringslivet trenger bedre veier. Veier som er trygge, som ikke belaster miljøet unødig og som sikrer god fremkommelighet for alle, uansett vær og årstid. Gode veier gir positive ringvirkninger på sysselsetting, helse og miljø.

Gjennom alliansen Veivalg 2009 krever 16 organisasjoner bedre veier. Kravene er generelle og neppe vanskelig å være uenig for folk flest eller for politikerne. Derfor håper vi at de politiske partiene skal konkretisere kravene i sine programmer. Målet er at Stortingsvalget 14. september skal bli et samferdselsvalg.

Veivalg 2009 mener at en enhetlig og god veipolitikk handler om å gjennomføre tiltak rettet mot de tre samspillende elementene i veitrafikken; veiene, trafikantene og kjøretøyene.

Dette er Folkets veikrav:

1. VEIENE SKAL VÆRE GODE
Norge skal ha et godt og helhetlig veinett som sikrer tilgjengelighet for alle.

2. VEIENE SKAL VÆRE SIKRE
Veiene må være utformet slik at menneskelige feil i trafikken ikke får fatale konsekvenser.

3. VEIENE SKAL VÆRE GODT VEDLIKEHOLDTE
Veiene skal vedlikeholdes fortløpende og utbedres når de ikke er i henhold til fastlagt standard.

4. VEIENE SKAL UTVIKLES MED HENSYN TIL MILJØ
Veiene må utvikles slik at trafikkens negative miljøpåvirkning blir minst mulig.

5. VEIENE SKAL HA GOD FREMKOMMELIGHET
Veiene skal ha en standard tilpasset dagens behov slik at det er mulig å planlegge og gjennomføre reisen som forutsatt.

6. VEIBRUKERNE SKAL HA GOD INFORMASJON
Veibrukerne har krav på god og korrekt informasjon om vei- og føreforhold.

 

Organisasjonene bak Veivalg 2009:

 • Autobransjens leverandørforening
 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
 • Bilimportørenes Landsforening (BIL)
 • Foreningen Asfalt og Veiservice (FAV)
 • Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)
 • Landsforeningen for trafikkskadde (LTN)
 • MA - rusfri trafikk og livsstil
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Norges Automobil-Forbund (NAF)
 • Norges Bilbransjeforbund (NBF)
 • Norges Biloppsamleres Forening
 • Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
 • Norges Taxiforbund
 • Opplysningsrådet for Veitrafikken
 • Trygg Trafikk
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)

Ønsker du flere opplysninger om Folkets Veikrav eller heftet Folkets Veikrav tilsendt,
kan du sende en forespørsel til firmapost@ofv.no.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no