logo

Søk

Du er her:

Norge er en veisinke

En ny rapport utarbeidet på vegne av Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at Norge har den laveste gjennomsnittsfarten mellom de store byene sammenlignet med andre land i Europa.

- Rapporten sammenligner reisetid mellom de største byene i 13 land i Europa, den viser at de fleste land på kontinentet har betydelig høyere gjennomsnittlig kjørehastighet enn i Norge. Norge kommer nest dårligst ut, bare etterfulgt av Albania, sier Vilrid Femoen, leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Rapporten er utarbeidet av Rambøll Norge AS og redegjør for sammenhengen mellom vegnormalenes krav til vegstandard og trafikantenes funksjonskrav for vegsystemet.

- Da vi sammenlignet strekningene Oslo - Trondheim og Stockholm - Gøteborg, hvor avstandene er henholdsvis 498 km og 469 km, viser det seg at man bruker over to timer mer i reisetid mellom de norske byene. Det sier litt om hvilket potensial vi har når det gjelder fremkommelighet, økonomi og miljø, fortsetter Femoen.

Rapporten viser videre at hvis du sammenligner strekningene Oslo - Stavanger og Porto - Faro i Portugal på henholdsvis 558 km og 556 km, vil det ta 2 timer og 48 min lengre å kjøre mellom de norske byene.

- Det finnes ingen lover, forskrifter eller normaler som sier noe om når målene om effektiv, sikker og miljømessig vegtransport skal nås. Det er kanskje på tide at norske vegbrukere begynner å stille krav til slikt, sier Femoen.

- Vi i OFV har vært og ønsker fortsatt å være en viktig leverandør av kunnskap om det norske veinettet. Rapporten vi legger frem i dag viser hvor viktig det er at OFV og andre peker på tilstanden til veinettet, både overfor befolkningen og myndighetene, avslutter Vilrid Femoen i OFV.

Oversikt over gjennomsnittlig kjøretid for personbil mellom de største byene i et utvalg land i Europa. (Veid gjennomsnittlig kjørehastighet for personbil.)

Land

Hastighet

Frankrike

110,3 km/t

Tyskland

109,0 km/t

Portugal

98,8 km/t

Østerrike

98,3 km/t

Danmark

97,3 km/t

Storbritannia

96,0 km/t

Sveits

91,8 km/t

Sverige

88,1 km/t

Finland

78,4 km/t

Irland

74,4 km/t

Polen

71,9 km/t

Norge

68,2 km/t

Albania

65,5 km/t

Kilde: Rambølls rapport "Forslag til funksjonskrav for vegsystemet, des 2008".

Ønsker du kopi av rapporten, vennligst kontakt oss på vf@ofv.no.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no