logo

Søk

Du er her:

Nye veier "stjeler" lite dyrket market

En fersk analyse fra Statens landbruksforvaltning viser at trafikk sto bak 10 % av omdisponert landbruksareal i perioden 2005-2008. Nye hus, hytter, forretningsområder og golfanlegg er langt større trusler for dyrkede landbruksareal.

Nye riksveier beslagla i 2008 bare 0,008 % av dyrket mark.
Nye riksveier beslagla i 2008 bare 0,008 % av dyrket mark.

I 2006 var det 10 340 km2 jordbruksareal i drift i Norge.

En fersk analyse utført av Statens landbruksforvaltning viser at trafikkområde utgjør 10 % av omdisponert landbruksareal etter Jordlova eller Plan og bygningsloven i perioden 2005-2008. Boliger stod for 27,8 %, fritidsbebyggelse 11,4 %, forretning/industri/kontor 11,3 % og spesialområde golf 8,7 %. 

Nye riksveier beslagla i 2008 bare 0,008 % av dyrket mark.
- Analysen viser at det ikke er grunnlag for å gjøre nye veier til hovedsynderen i jordverndebatten. Rekreasjonstiltak som nye hytteområder og golfanlegg er langt større trusler. Den viktigste faktoren er likevel nye boliger som følge av befolkningsveksten. Bare halvparten av all dyrkbar mark brukes nå til landbruksproduksjon. Vi må ha gode veier for å frakte maten og ha levedyktige distrikter. Jordvern er viktig, men argumentasjonen bør nyanseres og differensieres. Det sier Vilrid Femoen, leder politikk og strategi i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Samferdselsdepartementet rapporterer i budsjettproposisjonen til Stortinget at veiprosjekter som ble åpnet for trafikk i 2008 medførte nedbygging av om lag 615 dekar dyrket jord. Totalt ble 14 945 dekar dyrket og dyrkbar jord omdisponert til andre formål i fjor. Nye riksveier utgjør 4,1 % av omdisponert jordbruksareal i 2008.

Kilder:
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
St.prp. nr 1 Samferdseldepartementet, s 49

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no