logo

Søk

Du er her:

Regionreformen bak Folkets Veikrav

OFV og elleve medlemsorganisasjoner frykter fylkesveier i fritt forfall. Regjeringen vil overføre 17 000 kilometer av riksveiene uten at minstestandard eller økonomiske rammer er fastsatt.

Tolv landsomfattende organisasjoner frykter at Regjeringen velter veiforfallet over på fylkeskommunene. Et lovforslag som nå er på høring innebærer at 17 000 kilometer riksveier overføres til fylkene uten at minstestandard eller økonomiske rammer for veiene er fastsatt.

- Vi frykter et veinett i fritt forfall dersom fylkene overtar det øvrige riksveinettet i den stand det nå er og uten økonomisk kompensasjon. Fylkene har ikke økonomi til å håndtere en så omfattende oppgave, og vi frykter dessuten at veiene vil bli ulikt prioritert av fylkeskommunene. Dermed kan standarden variere kraftig fra fylke til fylke. Det er uholdbart, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Organisasjonene er glad for at regjeringen åpner for å fastsette minstestandarder for infrastruktur og trafikksikkerhet.

Regionreformen innebærer at fylkene skal overta ansvaret for 17 000 kilometer riksveier. Det utgjør 64 % av riksveinettet. Det er beregnet at det vil koste 10 milliarder kroner å ta igjen det forsømte vedlikeholdet på disse veiene. I tillegg er det et betydelig behov for oppgradering. Midlene til dette skal bevilges fra Kommunal - og regionaldepartementet, og nivået vil blant annet avhenge av Nasjonal transportplan som skal behandles av Stortinget denne våren.

- Samferdselsministeren tar for lett på standarden til det sekundære veinettet. Reformen kan ikke presses gjennom uten at de nødvendige avklaringene om minstestandard og finansiering kommer på plass, sier Vilrid Femoen i OFV. Ordningen med uavhengig veitilsyn bør også vurderes i forhold til dette.

Disse organisasjonene står samlet bak oppropet:

 • Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
 • Norges Automobil-Forbund (NAF)
 • Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge (LTN)
 • Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA)
 • Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
 • Transportbedriftenes Landsforening (TL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
 • Norges Bilbransjeforbund (NBF)
 • Asfaltentreprenørenes Forening (AEF)
 • Norges Taxiforbund (NT)
 • MA-rusfri trafikk og livsstil

Kontaktinfo:
Vilrid Femoen, Opplysningsrådet for Veitrafikken, tlf. 24 11 12 47/95 16 13 69, vf@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no