logo

Søk

Du er her:

Stamveien er underbudsjetterte

I følge Nasjonal Transportplan (NTP) skal det brukes 135 milliarder på stamveiene fram til 2019. Men det er langt fra nok. Ytterligere 110 milliarder kroner vil det koste å få gode og sikre stamveier over hele landet.

Det fokuseres alltid på at veier bygges. Men våre tall viser at enormt mye gjenstår, og at det blir vanskelig å nå målene med de bevillingene som er lagt til grunn i Nasjonal Transportplan, sier Vilrid Femoen, leder politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

- Minste veibredde for en nybygd stamvei utenfor tettbygd strøk er 8,5 meter, men på mange strekninger er bredden på dagens stamveier helt nede i 5 meter.

Med den investeringstakten det er lagt opp til i Nasjonal Transportplan vil ikke målene nås i perioden fram til 2019. - Vi trenger ytterligere 110 milliarder for å få de åtte stamveirutene opp til den standarden som Stortinget har bestemt. I følge våre beregninger er det totale investeringsbehovet for de neste ti årene 245,5 milliarder.

Ser vi på stamveien mellom Stavanger og Trondheim, E39, er de planlagte investeringene 23,92 milliarder. For å få denne veien opp på den standarden Stortinget har bestemt er behovet ca. 49,78 milliarder korner. Det mangler med andre ord 25,86 milliarder. Hovedtyngden av investeringene på denne strekningen er dessuten lagt inn i siste del av planperioden så det vil ta tid før veibrukerne her merker noen bedring. Dessuten er det store investeringsbehov også etter at planperioden avsluttes i 2019.

Det er ikke bare E39 mellom Stavanger og Trondheim som er får for små bevilgninger. På strekningen Drammen - Haugesund mangler det 21,33 milliarder, på Strekningen Oslo - Kristiansand - Stavanger er det i følge våre beregninger bevilget 20,56 milliarder for lite og på strekningen Oslo - Trondheim er det bevilget 16, 33 milliarder for lite, avslutter Vilrid Femoen

Fakta

Mangler milliarder
Det må 245,53 milliarder kroner til for å ruste opp
stamveiene til normalt god standard. Fram til 2019
er det bevilget 135 milliarder fra staten og via
bompenger. Fortsatt mangler 110 milliarder.
Rute 1: Oslo - Svinesund
• Planlagt investering: 0,72 milliarder
• Behov: 4,69
• Mangler: 3,97 milliarder
Rute 2: Oslo - Ørje/Magnor
• Planlagt investering: 10,16 milliarder
• Behov: 13,72
• Mangler: 3,56 milliarder
Rute 3: Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger
• Planlagt investering: 25,97 milliarder
• Behov: 46,53
• Mangler: 20,56
Rute 4: Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim
• Planlagt investering: 23,92 milliarder
• Behov: 49,78
• Mangler: 25,86 milliarder
Rute 5: Oslo - Bergen/Haugesund med arm via Sogn og Florø
• Planlagt investering: 17,48 milliarder
• Behov: 38,81
• Mangler: 21,33 milliarder
Rute 6: Oslo - Trondheim med armer til Ålesund, Kristiansund og Måløy
• Planlagt investering: 37,03 milliarder
• Behov: 53,36
• Mangler: 16,33 milliarder
Rute 7: Trondheim - Bodø med armer til Sverige
• Planlagt investering: 7,81 milliarder
• Behov 15,43
• Mangler: 7,62 milliarder
Rute 8: Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes med armer til Lofoten og mot øst
• Planlagt investering: 11,83 milliarder
• Behov: 23,21
• Mangler: 11,38

Last ned høyoppløselig bilde hele Norge her:

 

Last ned høyoppløselig bilde Norge delt her:

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken
Grafikk: Nationen/Rune B/©2009

For mer informasjon kontakt:
Vilrid Femoen, leder politikk og strategi,
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Tlf. 24 11 12 47 / 95 16 13 69
vf@ofv.no,

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no