logo

Søk

Du er her:

Stø kurs i Soria Moria

Selv om de store, konkrete veiløftene er fraværende i det nye regjeringsdokumentet, videreføres den politiske satsingen på veisektoren. Det lover godt for de neste fire år og gir håp om ytterligere opptrapping i den neste transportplanen, som regjeringen vil legge frem i slutten av stortingsperioden.

Mens regjeringen lover full sykehjemsdekning til alle innen 2015, er de store, konkrete løftene fraværende innenfor samferdselspolitikken. I stedet for løfter som fysisk midtskille på alle trafikkfarlige, høytrafikkerte strekninger eller gul midtlinje på alle stamveier, lover Regjeringen Nasjonal transportplan skal følges opp i de årlige budsjetter. Det innebærer at en rekke veiprosjekter, forutsatt lokale bompengevedtak, vil bli realisert. Og det innebærer at en rekke veistrekninger vil bli oppgradert og vedlikeholdt, en rekke rasutsatte strekninger vil bli sikret og fergekapasiteten vil bedres.

Samtidig innebærer det at veldig mange trafikanter vil oppleve at veiene de ferdes på ikke vil bli vedlikeholdt, oppgradert, trafikksikret eller breddeutvidet.

Full veidekning og god veistandard til alle trafikanter innen 2015 må vi dessverre se langt etter. Men bedre veier mange steder innen 2015 vil regjeringen kunne levere - forutsatt at det økonomiske handlingsrommet og den politiske prioriteringen innebærer at Nasjonal transportplan de facto følges opp i de årlige bevilgningene.

Den politiske satsingen på veisektoren ble betydelig trappet opp av regjeringen Stoltenberg. Den nye Soria Moria-erklæringen gir løfter om at samferdsel fortsatt er viktig og har politisk fokus av regjeringen. Det lover godt for de kommende år, og for den neste Nasjonal transportplan (2014-2023).

Vilrid Femoen
Leder politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken

Tlf.: 95161369
vf@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no