logo

Søk

Du er her:

Veivalg 2009: Slik satser partiene

Senterpartiet og Fremskrittspartiet får flest grønne lys, mens SV og Venstre får færrest. Det viser en evaluering Veivalg 2009 har gjort av partiprogrammene. Partiene på Stortinget har fått røde, gule og grønne lys for sin veipolitikk. Alle er evaluert etter "Folkets veikrav" som ble fremsatt i våres.

- Det er tett i toppen, sier Vilrid Femoen fra Veivalg 2009. Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet får 12 grønne lys, mens Høyre får 11 grønne lys. KrF og Ap er rett bak med 10 grønne lys. Det mest positive er at alle partiene har anerkjent utfordringene knyttet til årlige bevilgninger, og foreslår tiltak for å gjøre noe med dette i større eller mindre grad, fortsetter Femoen.

Evalueringen av partiprogrammene er basert på hvor godt programmene svarer på Folkets Veikrav, og det er kun veipolitikken som teller. Veivalg 2009 har dermed sett bort fra trafikantforhold og bilpolitikk, selv om en helhetlig veipolitikk må ha målbare tiltak rettet mot både bil, vei og fører for å fremme de overordnede målene i transportpolitikken. Finansieringsløsninger og bompenger er heller ikke med i evalueringen.

Veivalg 2009 består av 16 landsdekkende organisasjoner innen bil/veitrafikk og har over 750.000 medlemmer bak seg. Disse har samlet seg bak Folkets veikrav. Dette er seks konkrete krav til veiene som er formulert med utgangspunkt i Veglovens formålsparagraf: Veiene skal være gode, sikre, være godt vedlikeholdte, utvikles med hensyn til miljø og ha god fremkommelighet. I tillegg skal veibrukerne ha god informasjon om veistandard og trafikkforhold av betydning for sikkerhet og fremkommelighet på veiene.

Gjennomgangen viser at et punkt er fullstendig fraværende i partienes partiprogrammer. Ingen av partiene omtaler veikrav nummer 6 om at veibrukerne skal ha god informasjon.

- Det finnes ingen formuleringer hos noen partier knyttet til økt informasjon og bruk av ITS som trafikkregulerende virkemiddel, eller for å fremme bedre fremkommelighet og sikkerhet i trafikken. Dette er meget overraskende, og gir samtlige gode muligheter til forbedringer sier Femoen.

Det har vært en utfordring å evaluere hva som ligger i lite konkrete formuleringer som "samferdselsløft", "et betydelig løft" eller "krafttak". Dette illustrerer to forhold som Veivalg-organisasjonene savner spesielt i programmene.

- Partiprogrammene bør bli bedre på en konkretisering av løftene, både på økonomiske rammer og kvaliteten på veiene. Det andre er tidsaspektet; når skal veiene bli bedre, og hvor raskt skal etterslep og utbyggingsbehov dekkes inn, avslutter Vilrid Femoen.

For mer informasjon:
Kontakt Vilrid Femoen
Sekretariatsleder i Veivalg 2009
tlf. 95 161 3 69
vf@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no