logo

Søk

Du er her:

Dobbelt så mange miljøbiler i 2010

I første halvår 2010 valgte 30,1 prosent av nybilkjøperne en personbil med CO2-utslipp under 120 g/km. Det er mer enn en dobling i forhold til samme periode i 2009.

Regjeringen har som målsetting at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler skal være maks 120 g/km i 2012. Hittil i år er gjennomsnittsutslippet 141 g/km, redusert fra 177 g i 2006. Utviklingen har gått i riktig retning, men det er fortsatt et stykke igjen.

Det er gledelig for regjeringen at norske nybilkjøpere i sterkt økende grad velger en personbil som tilfredsstiller kravet.

Mer enn dobbelt så mange nybilkjøpere valgte en bil med CO2-utslipp på maks 120 g/km i første halvår 2010 sammenlignet med første halvår 2009. 30,1 prosent valgte miljøeffektive biler i januar-juni 2010. I samme periode i 2009 var andelen 14,7 prosent.

Hordaland - Norges mest miljøbevisste fylke
Når det gjelder valg av personbil er Hordaland fylket med flest miljøbevisste nybilkjøpere. Mer enn hver tredje nye personbil (34,5 prosent) i Hordaland var en bil med maks 120 g/km CO2-utslipp i første halvår. På de neste plassene finner vi Vest-Agder med 33, 9 prosent og Østfold med 32,9 prosent. 

Svalbard øker mest
Fylket med størst økning fra 2009 til 2010 er Svalbard, hvor det ikke ble registrert noen miljøbiler i første halvår 2009, men som i 2010 har 11,8 prosent personbiler som tilfredsstiller kravet. Deretter følger Møre og Romsdal med en økning på 256 prosent og Oppland med 245 prosents økning.

Fylkesoversikt

FYLKE                       Jan-jun 2010           Jan-jun 2009

Hordaland                   34,5 %                      19,7 %

Vest-Agder                  33,9 %                      18,0 %

Østfold                         32,9 %                      14,2 %

 Akershus                   32,0 %                       16,1 %

Sogn og Fjordane       31,6 %                      14,9 %

Vestfold                       31,1 %                      15,9 %

Troms                          30,6 %                      15,9 %

Aust-Agder                 30,6 %                       14,6 %

Rogaland                   30,4 %                       14,8 %

Telemark                    29,6 %                       13,8 %

Møre og Romsdal      28,7 %                      11,2 %

Nordland                    28,0 %                      15,7 %

Buskerud                   28,0 %                      13,5 %

Hedmark                    28,0 %                      11,8 %

Oslo                            27,7 %                      14,2 %

Sør-Trøndelag           27,0 %                      12,0 %

Finnmark                   25,4 %                       11,6 %

Oppland                     23,8 %                        9,7 %

Nord-Trøndelag        22,4 %                      11,3 %

Svalbard                   11,8 %                         0,0 % 

- Det er positivt å registrere en utvikling i riktig retning, og andelen miljøbevisste bilkjøpere har gått vesentlig opp i takt med tilbudet av nye biler med lavere utslipp, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no