logo

Søk

Du er her:

Statens Vegvesen retter

I en epost til OFV gjør Statens vegvesen oppmerksom på at det er oppdaget en feil i handlingsprogrammet deres, og at andelen meget dårlig dekkestandard vil øke fra 8 % til 10 %, ikke 20 %.

På bakgrunn av en henvendelse fra OFV presenterte TV 2 nylig et nyhetsinnslag der det ble fokusert på utviklingen i dekkestandarden på riksveinettet. Innslaget var basert på tall fra Statens vegvesens handlingsprogram for 2010 - 2013. Her heter det flere steder at dekkestandarden vil utvikle seg fra dagens 8 % med meget dårlig dekkestandard til 20 % med meget dårlig dekkestandard ved utgangen av 2013.

I en epost fra Statens vegvesen ved kommunikasjonsdirektør Sissel Faller heter det at "Jeg ønsker å informere deg om en feil som har kommet inn i Handlingsplan 2010-2013. På side 25 står det at andel av vegnettet med svært dårlig standard vil ved utgangen av 2013 og gitt dagens bevilgningsrammer være 20 %. Dette er feil - det riktige tallet er 10 %. Vi skriver nå et brev til samferdselsdepartementet om dette og vil også beklage på det sterkeste at dette har skjedd. Jeg har også tatt dette opp med TV2 slik at heller ikke de bruker galt tall i videre omtale."

Til tross for det underlige i at feilen blir oppdaget mange måneder etter utgivelse av planen, og etter en TV2-omtale, går vi ut fra at vi nå har fått korrekt informasjon fra Statens vegvesen.

- Dette er gode nyheter for trafikantene. Sporutviklingen blir langt bedre enn fryktet. Vi vil følge opp den årlige sporutviklingen både på tvers og på langs, og håper Statens vegvesen holder det de lover, ikke minst ved at tilfredsstillende økonomiske rammer gis i de årlige budsjettene til regjeringen, sier Vilrid Femoen i OFV.

- Samtidig er vi fristet til å minne om at etaten i sitt planforslag hadde ambisjoner om en reduksjon i etterslepet med 1/3. Det vi nå får melding om er altså en mindre forverring enn de først omtalte. Vi antar planens omtale av dekkeutviklingen, der det heter at innsatsnivået ikke er samfunnsøkonomisk optimalt, fortsatt står ved lag. Og vi er usikre på om beregningene forskutterer vedtak av det nye forslaget til spordybdekrav, såkalte IRI-krav, som innebærer en høyere terskel for hva som er tiltaksstandard, sier Vilrid Femoen i OFV.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no