logo

Søk

Du er her:

Veikonferansen i Trondheim ble en suksess

Konferansen med temaet "veiens betydning for regional utvikling" trakk flere enn 150 deltakere fra hele landet. På konferansen lovet statsekretær Lars Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet at regjeringen vil øke satsingen på samferdsel de neste årene.

På årets veikonferanse møttes stortingspolitikere og lokalpolitikere, representanter fra fylkeskommuner og kommuner, samt organisasjoner og bedrifter fra hele landet til en løsningsorientert diskusjon om norske veier. Veikonferansen i Trondheim viste seg som en viktig møteplass for diskusjoner og nettverksbygging mellom by og land.

Fra talerstolen ble tilhørerne lovet at regjeringen vil øke satsingen på samferdsel utover det nåværende nivået. NTP skal oppfylles, sa statsekretæren. Flere innledere fokuserte på økonomiteoretiske og praktiske løsninger for å skaffe til veie flere penger til veibygging og vedlikehold. For første gang ble OFV Kvalitetsindikatorer for veistandard presentert i offentlighet. Kvalitetsindikatorene viser tilstanden på norske TERN-, riks- og fylkesveier som en interaktiv nettrapport. Rapporten kan ses et annet sted på OFVs hjemmesider.

At vei er viktig for svært mange mennesker og bedrifter i Norge, kom tydelig frem. To spennende foredrag fra Nordøyvegen og Fosenvegene viste at kreativiteten har ingen grenser når det gjelder å skaffe lokalsamfunnet en bedre veiforbindelse. Videre ble det slått fast at gode veier er med på å skape sterke og levedyktige bo- og arbeidsregioner, og at bedre veiforbindelser inspirerer lokalt næringsliv til å etablere flere arbeidsplasser.

Deltakerne fikk et innblikk i hva Portugal har gjort for å bygge 170 km motorvei hvert år de siste 10 årene, og hvilke positive resultater det har medført for ulike deler av landet.

- Å arrangere veikonferansen utenfor Oslo var et viktig grep som bør gjentas, sier direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen. Med fylkeskommunene som landets største veiforvaltere er det nødvendig og riktig å være tilstede der beslutningene om fremtidens veier tas. Vi vi derfor se nærmere på muligheten for å arrangere neste nasjonale veikonferanse i en annen del av landet, for eksempel i Troms eller Sogn og Fjordane, to fylker som har klare, men litt forskjellige utfordringer innen samferdsel.

Den nasjonale veikonferansen ble arrangert i samarbeid med Vegforum Trøndelag, som avholdt sin årlige høstkonferanse som en integrert del av veikonferansen.

Alle foredrag fra konferansen er tilgjengelig på www.veikonferansen.no/.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no