logo

Søk

Du er her:

Bilistene tar halve regninga

Bompengebidraget fra trafikantene har økt kraftig de siste årene og utgjør nå en like stor del av investeringspotten som statlige midler. Mens Regjeringen øker bevilgningene med snaue 112 millioner kroner, øker bilistenes bidrag til riksveiene med hele 2 050 millioner kroner.I 2012 vil bompenger for første gang være på omtrent samme nivå som de offentlige bevilgningene til riksveiene. Regjeringens bevilgninger på kr 5,6 mrd til riksveginvesteringer suppleres med 5,13 mrd kroner fra bilistenes bompengeinnbetalinger. Bilistene har i realiteten betalt mer i bompenger ettersom gjennomsnittlig 10 - 12 prosent går til drifts- og administrasjonskostnader og renter på lån. Økningen fra inneværende år er på 2 prosent i offentlige midler og hele 66 prosent i bompenger.

- Det er betenkelig at bompengeomfanget øker og øker uten å vurdere fordeler og ulemper ved bompenger opp mot andre finansierings- og avgiftsmodeller. Vi ser et behov for en gjennomgang av bilavgiftene i lys av bompengeomfanget, sier leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Vilrid Femoen.

Det tar lang tid å utvikle norsk infrastruktur. Hva får bilistene igjen for pengene i 2012 i tillegg til bompengeprosjektene som allerede har åpnet eller som har forhåndsinnkreving?

  • 15 kilometer veinett breddeutvides og får gul midtstripe
  • 11 kilometer firefeltsvei åpner for trafikk
  • 17 kilometer midtrekkverk settes opp

 For ytterligere kommentarer kontakt Vilrid Femoen, vf@ofv.no, tlf. +47 951 61 369

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no