logo

Søk

Du er her:

Hvilke veier blir bedre? Sjekk her

Her listen som viser investeringene på riksveinett fordelt på de ulike riksveirutene. Sjekk om dine veier er tilgodesett med midler.OFV har satt opp en oversikt som viser investeringene på riksveinettet fordelt på de ulike riksveirutene i perioden 2010-2013. Tabellen viser hva Statens vegvesen forventer i statlige midler og bompengebidrag, og omfanget av veiforbedringer på de ulike rutene.

Det er store variasjoner i omfanget av bompenger på de ulike rutene, fra 0 kroner gjennom Østerdalen og på riksveg 15 til Nord-Vestlandet, til nesten 80 % på riksveg 9 gjennom Setesdal.

Tabellen viser også resultater av investeringsprogrammet i form av breddeutvidelse, firefeltsvei, forsterket midtoppmerking med mer. Også her er det store variasjoner på rutene. Mens E39 mellom Stavanger og Ålesund kan glede seg over 23 kilometer med breddeutvidet vei og gul midtstripe, vil E6 i Troms kun få 2,5 kilometer. Behovet er stort over hele landet. Firefeltsvei er først og fremst nødvendig på Østlandet og rundt de store byene våre. I perioden er det E6 fra Oslo og nordover samt E18 til Kristiansand som får standardheving i form av ny motorvei.

Last ned oversikten fra SVV Handlingsprogram 2010-2013

Kilde: SVV handlingsprogram 2010-2013, kapittel 15 Rutevise omtaler av investeringer på riksvegnettet

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no