logo

Søk

Du er her:

Norsk kvinne med internasjonalt toppverv i veisektoren

Statsviter og norsk veiekspert, Vilrid Femoen, ble nylig utnevnt som leder av komiteen for finansiering og økonomi i International Road Federation (IRF). Femoen er den første kvinnen i IRF som bekler et slikt verv. Organisasjonen er ledende i veisektoren med medlemssorganisasjoner fra 85 land.

Deltagelse i denne fagkomiteen i IRF gir OFV en unik mulighet til å påvirke og initiere kunnskaps- og politikkutforming på internasjonalt ekspertnivå. Komitédeltagerne kommer fra ulike veiforeninger, transportforskning, samt internasjonale industri- og konsulentbedrifter. Femoens rolle er å initiere og koordinere aktiviteter i komiteen og i eventuelle underkomiteer, samt etablere og vedlikeholde kontakt med IRF-medlemmer samt med eksterne organer som Verdensbanken og FN. Videre vil Femoen opptre som ambassadør for komiteens arbeid og fremme aktiviteter der det er relevant.

- Jeg gleder meg til å arbeide sammen med vei-eksperter fra hele verden. Sammen skal vi identifisere felles utfordringer og anbefalinger for finansiering og samfunsøkonomisk vurdering av veiprosjekter. Vi skal synliggjøre de politiske valgene, som ikke bare handler om å utvide veinettet og bevilge mer penger, men vel så mye om å ha riktig størrelse og kvalitet på veinettet, sier Vilrid Femoen, nyvalgt leder av den Internasjonale Veiforeningens komité for økonomi og finansiering.

Gjennom komitéarbeidet vil OFV aktivt bidra til at det samles inn informasjon og "best practice" fra landene som deltar i komiteen med hensyn til for eksempel nytte- kostnadsanalyser og finansierings- og bevilgningsordninger. Komiteen vil ha en operativ fase på inntil tre år som innebærer en prosess for å utforme strategi og anbefalinger fra IRF som sikrer et stabilt og tilfredsstillende nivå for ressursallokering til veisektoren slik at alle veibrukerne tilbys en akseptabel veikvalitet på tvers av landegrensene.

En fremtidig mulighet er også at Oslo kan fremmes som arena for offentliggjøring av komiteens resultater, som vil kunne innebære en internasjonal veikonferanse over flere dager med foredragsholdere og deltagere fra 30 - 40 nasjoner både innen Europa, fra Asia og fra Afrika.

- Ved å kunne bringe internasjonale erfaringer og anbefalinger inn i den norske debatten håper vi å kunne revitalisere norsk veipolitikk og sikre bedre løsninger for effektive og trygge veier, sier Vilrid Femoen.

For kommentarer kontakt:
Vilrid Femoen, vf@ofv.no eller på telefon 951 61 369

Vilrid Femoen er statsviter i internasjonal politikk og administrasjon fra Universitet i Oslo. Hun har de siste 10 årene vært ansatt i Opplysningsrådet for Veitrafikken med ansvar for faglig utredning og analyse.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no