logo

Søk

Du er her:

Ny forskrift sikrer trygge bruer

OFV støtter forslag til ny forskrift som sikrer enhetlig standard på 17 000 bruer. Vegdirektoratet har foreslått å innføre forskrift om standarder og kontroll av bruene på fylkesveinettet.OFV gir sin fulle støtte til forslaget, som imøtekommer medlemsorganisasjonenes krav om at det innføres lovpålagte standardkrav til veinettet.

Vegdirektoratet mener det er behov for nasjonale føringer på fylkesveibruene for å sikre en enhetlig standard uavhengig av veiklasse og fylkesinndeling. På samme måte er det behov for nasjonale føringer på andre typer konstruksjoner og prosesser innen veiforvaltning.

Det bør ikke være mindre forpliktende krav til vei i dagen enn til tunnel, eller for vei på land enn til bru.

Spesielt minner vi om behovet for ensartede nasjonale føringer innenfor drift og vedlikehold av veinettet, og ser frem til at Håndbok 111 får en forsterket status som sikrer dette.

Les hele høringssvaret her

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no