logo

Søk

Du er her:

 • Statsbudsjettet 2013: Lite ambisiøst

  Statsbudsjettet gir 15 km ny motorvei og 1 km nytt kollektivfelt tross rekordhøyt bompengebidrag Regjeringen har økt bevilgningene til samferdsel, og løfter veiinvesteringene frem som en budsjettvinner. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har gått budsjettforslaget nærmere etter i sømmene.

 • Vil binde Norge sammen

  Totalt sett har neppe Albania en bedre veistandard enn Norge. Men når det gjelder kvaliteten på hovedveiene mellom de største byene, ligger Albania fortsatt langt foran Norge. OFV vil binde Norge sammen med et sikkert og effektivt hovedveinett.

 • Vegtilsynet støtter OFV

  OFV kritiserte nylig en rapport fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) om en tragisk trafikkulykke der fire ungdommer mistet livet. OFV mener SHT mangler fokus på at riktig veikvalitet forebygger ulykker. Nå får OFV støtte av Vegtilsynet.

 • Langt igjen til mål

  Det er fortsatt langt igjen før Norge har etablert et komplett transportsystem med moderne standard, skriver OFV i en kronikk i Nationen.

 • Omfattende avgiftsendringer nødvendig

  Det totale avgiftstrykket på bilistene øker kraftig, og staten øker inntektene både fra nybilkjøp og bompenger. Avgiftsjusteringene i 2013-budsjettet vil ha marginal effekt på en mer miljøvennlig bilpark, og virkemidler for en sikrere bilpark er fraværende. OFV mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av transportavgiftene slik at de bidrar til å fremme de transportpolitiske målene.

 • Økte bevilgninger må til for å stanse forfall

  Dersom et stadig voksende forfall i riksveinettet skal stanses, kreves økte bevilgninger i statsbudsjettet for 2013. Det la OFV vekt på under en høring i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 6. november.

 • Havarikommisjonen uten veifokus

  Statens havarikommisjon for Transport (SHT) la nylig fram sin rapport om en tragisk møteulykke i 2010, der fire ungdommer mistet livet. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er kritisk til at rapporten utelater fokus på at riktig veikvalitet forebygger ulykker.

 • Virke inn i OFV

  Hovedorganisasjonen Virke blir medlem i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) fra og med 1. januar 2013. Dermed styrkes OFV som organisasjon ytterligere. Virkes inntreden innebærer at OFVs fokusområde også kommer til å omfatte utfordringer i by- og kollektivpolitikk.

 • Veiutbygging er lønnsomt

  Det er en uforbeholden sannhet for svært mange at veiutbygging er lønnsomt. Problemet er bare at faglige beslutningsverktøy og politisk ideologi trekker i ulike retninger. Er det mulig å bygge bro mellom politikk og fag?

 • Statsbudsjettet 2013: Veiforfallet fortsetter

  Bevilgningene til veivedlikehold i statsbudsjettet vil ikke bremse forfallet på riksveiene. Kostnadene til vedlikehold har økt betydelig og Regjeringen har ikke fulgt opp. Dette har medført en eskalering i veiforfallet som fortsetter gjennom 2013.

Viser fra 1 til 10 av totalt 17 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no