logo

Søk

Du er her:

 • Statsbudsjettet 2013: Lite ambisiøst

  Statsbudsjettet gir 15 km ny motorvei og 1 km nytt kollektivfelt tross rekordhøyt bompengebidrag Regjeringen har økt bevilgningene til samferdsel, og løfter veiinvesteringene frem som en budsjettvinner. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har gått budsjettforslaget nærmere etter i sømmene.

 • Husk pålitelighet!

  Finansminister Sigbjørn Johnsen fikk i dag overlevert en rapport fra et ekspertutvalg som anbefaler endringer i måten vi beregne lønnsomhet i veiprosjekter. Opplysningsrådet for Veitrafikken mener finansministeren også bør verdsette bedre reisetidspålitelighet og etterlyser samtidig regjeringens politiske prioriteringskriterier for samferdselsprosjekter.

 • Nytenkning gjør veibygging lønnsomt

  Ny rapport konkluderer med at Norge må tenke nytt om veibygging. I følge forslag til Nasjonal Transportplan er investeringer i jernbane og vei samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Hvis Norge beregner som Storbritannia og USA og konsentrerer prosjektene vil langt flere veiprosjekter bli lønnsomme.

 • Veibygging er lønnsomt

  En ny rapport konkluderer med at Norge må tenke nytt om veibygging. I følge forslag til Nasjonal Transportplan er investeringer i jernbane og vei samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Hvis Norge beregner som Storbritannia og USA og konsentrerer prosjektene vil langt flere veiprosjekter bli lønnsomme.

 • TØIs reisevaneundersøkelse

  En objektiv og kvantitativ gjennomgang av reisevane-endringenes effekt på de transportpolitiske målene vil kunne gi et godt beslutningsgrunnlag. Det er imidlertid effekt på miljø som får hovedfokus i TØIs gjennomgang.

 • Kvaliteten på veinettet

  En objektiv beskrivelse av det norske veinettet er viktig både for å se hva som er status på dagens veinett, og for bedre å kunne forstå og se fremtidige behov for utbedringer.

 • OFV om transportetatens NTP-forslag

  Transportetatene har oversendt et godt faglig grunnlag for politiske vurderinger og prioriteringer. Nå er det opp til Samferdselsdepartementet å utvikle en god transportplan som er i tråd med nasjonale prioriteringer og behov.

Viser fra 11 til 17 av totalt 17 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no