logo

Søk

Du er her:

Havarikommisjonen uten veifokus

Statens havarikommisjon for Transport (SHT) la nylig fram sin rapport om en tragisk møteulykke i 2010, der fire ungdommer mistet livet. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er kritisk til at rapporten utelater fokus på at riktig veikvalitet forebygger ulykker.


 

Det var i september 2010 at en personbil med fire ungdommer etter en forbikjøring på E 39 i Søgne fikk skrens og kolliderte med en møtende lastebil i motgående felt. Alle de fire ungdommene i personbilen omkom momentant.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har gjennomgått rapporten som SHT har lagt fram, og beklager at veiperspektivet på det nærmeste er fraværende.

Alle forhold må med
- Vi har vært tydelige overfor SHT på at forklarende faktorer ved ulykker, også må inkludere og avdekke avvik knyttet til kvalitet på selve veien der ulykken skjedde. Skal vi nå visjonen om null ulykker, må vi ha en systemtilnærming der alle forhold knyttet til en ulykke analyseres, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen, i en kommentar til den framlagte rapporten.

- Alle forhold og avvik knyttet til fører, kjøretøy og vei må analyseres og vurderes før man trekker opp konklusjon om hendelsesforløp, årsakssammenheng og anbefalinger. Man kan ikke utelate én av disse, sier hun.

Rapporten fra SHT - som ble lagt fram 19. november, to år etter ulykken - fokuserer i analysen i all hovedsak på hendelsesforløpet, personbilens tekniske tilstand og kjøreegenskaper og forhold knyttet til føreren av personbilen og unge bilførere og trafikkulykker.

OFV vil gi honnør til SHT for at man avdekket at det verken var rus eller fart som utløste ulykken. SHT har gjort en god jobb i å påeke at det var egenskaper ved bilen, i særdeleshet hjuloppheng og dekk, som var avgjørende for ulykken.

Identifisere feil og mangler
SHT skriver at rapporten er utarbeidet «utelukkende i den hensikt å forbedre trafikksikkerheten. Formålet med undersøkelsene er å identifisere feil og mangler som kan svekke trafikksikkerheten, enten de er årsaksfaktorer eller ikke, og fremme tilrådinger.»

Da burde SHT både tydeligere og i større grad identifisert feil og mangler ved selve veikvaliteten på stedet, og sett på sammenhengen mellom denne og ulykken. Man ikke kan utelate veifokuset selv om krav til god og sikker vei ikke er forskriftsfestet eller lovpålagt.
- I påvente av et lovpålagt krav til god og sikker vei, må vi kunne forvente at en ulykkeskommisjon også foretar en grundig gjennomgang av alle avvik som ulykkesveien har. Dette må sees opp mot dagens krav til god og sikker vei, ikke i forhold til hva som var utgangspunktet da veien ble bygget, sier Femoen.
 

Veiens betydning i skyggen
OFV viser til at det i dag ikke er automatikk og systematikk i at analysene av dødsulykker skal innbefatte en gjennomgang av veiens betydning for ulykken ut fra de konkrete kravene til veiene. Og krav til veienes kvalitet finnes i Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler.

- SHT ser på ulykken ut fra hypoteser om hendelsesforløp og årsakssammenheng. OFV mener enhver ulykke skal analyseres systematisk i forhold til systemtankegang og enkeltelementene i veisystemet; bil, vei og fører, sier Vilrid Femoen.
 

Last ned rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport her.
 

For mer informasjon, kontakt:
Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV),
Tlf. 95 16 13 69


(Publisert 12.11.2012)

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no