logo

Søk

Du er her:

Husk pålitelighet!

Finansminister Sigbjørn Johnsen fikk i dag overlevert en rapport fra et ekspertutvalg som anbefaler endringer i måten vi beregne lønnsomhet i veiprosjekter. Opplysningsrådet for Veitrafikken mener finansministeren også bør verdsette bedre reisetidspålitelighet og etterlyser samtidig regjeringens politiske prioriteringskriterier for samferdselsprosjekter.

I Nasjonal transportplan er bedre pålitelighet i transportsystemet et hovedmål. Likevel er ikke effekten av investeringene på pålitelighet med i beregningene. Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken håper Finansdepartementet merker seg dette når de nå begynner arbeidet med å gjennomgå rapporten.

- Vi savner en verdsetting av forutsigbar reisetid. En rekke aktører har transport som en kostnadsutsatt del av virksomheten, og dette får konsekvenser for konkurransekraft og næringsutvikling sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Etter at Opplysningsrådet for Veitrafikken nylig overleverte en rapport fra Cambridge Systematics, sitter nå Finansdepartementet med to rapporter som langt på vei anbefaler det samme. Femoen tror Finansdepartementet vil lytte til så tydelige anbefalinger, og at det nå vil bli endringer i måten Norge i fremtiden beregner lønnsomhet i veiprosjekter.

- Finansministeren varslet under fremleggelsen at vi nå får et godt faglig grunnlag for rangering av samferdselsprosjekter, men at politiske vurderinger fortsatt vil veie tungt. Det betyr at endringene får konsekvenser for fagfolkene, men ikke for politikerne. De politiske vurderingene trekker i ulike retninger og det er bekymringsfullt at ingen kjenner regjeringens nasjonale prioriteringskriterier for samferdselsinvesteringer i Norge, avslutter Femoen.

Utdrag fra Cambridge Systematics rapport og anbefaling av pålitelighetsaspektet side 219:
Travel time reliability, however, has another, larger benefit. When travel times are unreliable, people and companies tend to "pad" their estimates of the time needed to travel from A to B. This extra time, if not used, is lost. For businesses, the costs of the extra time built into the schedules to compensate for unreliable travel times, can be considerable. Increased travel time reliability can result in tangible and large benefits to road users and thus needs to be incorporated into a CBA (Cost-Benefit Analysis) of road projects.

The Norwegian CBA methodology does not include any benefits related to improved travel time reliability, Norway only recognizes reliability for travel by ferry, and thus underestimates benefits associated with road corridor improvements. The U.S. and U.K. methodologies, in one way or another, do account for travel time reliability. Although neither the U.K. and U.S. have official guidance on estimation of travel time reliability, both these countries have reliability ratios and other indices (buffer index, planning time index) to aid the estimation of reliability benefits. Currently, there is significant research activity at universities to improve our understanding of travel time reliability and to improve the methods used to estimate the benefits of improved travel time reliability. Also, many countries are looking at ways in which the benefits of travel time reliability could be better incorporated in CBA and decision making about investments in transport infrastructure.

Rapporten fra Cambrigde Systematics kan lastes ned her!

For mer informasjon:
Kontakt Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken, tlf. 95 16 13 69
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no