logo

Søk

Du er her:

Kvaliteten på veinettet

En objektiv beskrivelse av det norske veinettet er viktig både for å se hva som er status på dagens veinett, og for bedre å kunne forstå og se fremtidige behov for utbedringer.

OFVs rapport bygger blant annet på et langvarig og omfattende arbeid med å innhente data fra Statens vegvesen og bearbeide disse. Høsten 2010 lanserte OFV den interaktive veirapporten. I tillegg har vi nå en omfattende versjon av veirapporten fra de samme kildene.

Rapporten omhandler tall og tekst for veinett og trafikk, trafikksikkerhet og fremkommelighet som belyser status for det offentlige veinettet, og indikatorer som belyser kvaliteten på dette.

OFV håper rapporten gir et objektivt utgangspunkt for en aktiv og fremtidsrettet debatt om kvaliteten på veinettet: Hva bør den gjennomsnittlige kjørefarten på hovedveinettet være? Og på fylkesveinettet? Hvor brede bør veiene være, og når bør vi ha midtdeler? Ny nasjonal transportplan kommer om ett år - veibrukere, trafikanter, politikere både sentralt og regionalt bør benytte tiden fremover. God debatt!

Last ned "Kvaliteten på veinettet".


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no