logo

Søk

Du er her:

Langt igjen til mål

Det er fortsatt langt igjen før Norge har etablert et komplett transportsystem med moderne standard, skriver OFV i en kronikk i Nationen.Artikkelen er svar på samferdselsminister Marit Arnstads (Sp) kronikk tidligere denne måneden, der statsråden forsøkte å avlive det hun kalte «myter om norsk vegutbygging». Næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV imøtegår en del av mytene som Marit Arnstad argumenterer rundt, og viser blant annet til en rapport som dokumenterer at Norge har det minst effektive hovedveinettet i Europa.

Midtdelere
OFV peker også på det store behovet for midtdelere, og at dersom regjeringens tempo for utbygging av midtdelere legges til grunn, kommer vi ikke i mål før i 2111 - om rundt hundre år.

Forfallet øker
OFV har tidligere vist til at bevilgningene til vedlikehold i statsbudsjettet ikke vil bremse forfallet på riksveiene. Når vedlikeholdskostnadene i tillegg har økt betydelig, bidrar det til en ytterligere eskalering av forfallet.
Trenger en Vegnormal
OFV peker i artikkelen også på behovet for lovpålagte og dermed forpliktende krav til vedlikehold, og håper at statsråden kan bidra til at forslaget om etablering av en Vegnormal kan realiseres så raskt som mulig.

Bompenger
Også bompenger er tema i artikkelen, og OFV viser til at bruken av bompenger er ment som et supplement til offentlige bevilgninger. Samtidig har omfanget økt med 215 prosent fra 2006 og fram til i dag. I kroner har bilistenes bidrag økt fra 4,4 milliarder kroner til nesten 14 milliarder kroner, skriver OFV i artikkelen.

 

Les hele kronikken her. 

(Publisert 30.11.2012)
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no