logo

Søk

Du er her:

Statsbudsjettet 2013: Lite ambisiøst

Statsbudsjettet gir 15 km ny motorvei og 1 km nytt kollektivfelt tross rekordhøyt bompengebidrag Regjeringen har økt bevilgningene til samferdsel, og løfter veiinvesteringene frem som en budsjettvinner. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har gått budsjettforslaget nærmere etter i sømmene.
Regjeringens budsjettforslaget gir 15 km ny motorvei og 1 km nytt kollektivfelt samtidig som bilistene betaler mer bompenger enn noensinne. Og veiforfallet vil fortsette å øke, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

I forslaget til Statsbudsjettet går det frem hva som planlegges bygget for 2013:
24 km vei får gul midtstripe, 15 km ny motorvei blir åpnet, 19 km midtrekkverk på to- og trefeltsveier, 12 km forsterket midtoppmerking, 1 km nytt kollektivfelt og 54 km ny gang og sykkelvei.

Vedlikeholdsetterslepet øker også i 2013
I Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 går det frem at kostnadene til vedlikehold har økt så kraftig at planrammene ikke er tilstrekkelig til å stanse økningen i forfallet. Regjeringen viderefører satsingen til tross for at de vet at rammen øker forfallet.

-Bevilgningene til vedlikehold for 2013 er totalt på samme nivå som for 2012. Det er uakseptabelt at forfallet av veidekker, bruer og tunneler fortsetter å øke også i 2013, sier Femoen.

Bompenger
I budsjettforslaget er for foreslått en kraftig økning i bompengefinansiert utbygging av riks- og fylkesveinettet. For 2013 ventes det at om lag 9,25 mrd kroner skal komme fra bompengeselskapene. Bompenger overoppfylles i Nasjonal transportplan og utgjør 112,4 prosent av det som er lagt til grunn i handlingsprogrammet. I tillegg betales det bompenger til fylkesveinettet, 5 mrd i år og 4,2 mrd i 2013. Totalt er prognosen for bompenger rekordhøye 12,5 mrd i 2012 og 13,85 mrd i 2013.

- Bilistene overoppfyller bompengebidraget. Det er ventet at bilistene betaler rekordhøye 14 mrd neste år til riks- og fylkesvei. Da bør vi forvente mer enn 15 km ny motorvei, sier Femoen

For mer informasjon:
Kontakt Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken, tlf. 95 16 13 69

Følg oss på Facebook
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no