logo

Søk

Du er her:

TØIs reisevaneundersøkelse

En objektiv og kvantitativ gjennomgang av reisevane-endringenes effekt på de transportpolitiske målene vil kunne gi et godt beslutningsgrunnlag. Det er imidlertid effekt på miljø som får hovedfokus i TØIs gjennomgang.


Transportøkonomisk Institutt har nylig offentliggjort resultatene fra den siste store kartleggingen av våre reisevaner. Undersøkelsen gir et grunnlag for utforming av transportpolitikken og valg av transportpolitiske tiltak og prioriteringer for de neste ti årene.

En objektiv og kvantitativ gjennomgang av reisevane-endringenes effekt på de transportpolitiske målene vil kunne gi et godt beslutningsgrunnlag. Det er imidlertid effekt på miljø som får hovedfokus i TØIs gjennomgang.

Les TØIs presentasjon av undersøkelse her!
 

Last ned reisevaneundersøkelsen her.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no