logo

Søk

Du er her:

Vegtilsynet støtter OFV

OFV kritiserte nylig en rapport fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) om en tragisk trafikkulykke der fire ungdommer mistet livet. OFV mener SHT mangler fokus på at riktig veikvalitet forebygger ulykker. Nå får OFV støtte av Vegtilsynet.Ulykken fant sted på E 39 i Søgne for to år siden, og rapporten fra SHT ble nylig lagt fram. OFV beklaget at veiperspektivet er fraværende i rapporten. Videre la OFV vekt på at alle forhold og avvik knyttet til fører, kjøretøy og vei må analyseres og vurderes før man trekker opp konklusjon om hendelsesforløp, årsakssammenheng og anbefalinger. - Man kan ikke utelate én av disse, skrev OFV om rapporten.

Vegtilsynet: Veiperspektivet må med
Vegtilsynet er av samme oppfatning, og tilsynets direktør Trude Tronerud Andersen, sier i en pressemelding at dersom en stiller krav til en sikker fører og til et sikkert kjøretøy, bør en også ha tydelige krav til hva som er en sikker vei. Hun sier det er for enkelt å legge ansvaret på fører og kjøretøy når trafikkulykker skal forklares, og legger til:
- Skal vi lære av ulykkene må de sees som systemfeil der fører, kjøretøy og vei er variabler i en samlet forståelse.

Dette er helt i tråd med hva OFV i lang tid har vektlagt, og dessuten påpekt konkret overfor SHT i denne saken.
I Vegtilsynets gjennomgang av rapporten, skriver Tilsynet blant annet: «For Vegtilsynet står det klart at dersom ein stiller krav til ein sikker førar og til eit sikkert køyretøy bør ein òg ha tydelege krav til kva som er ein sikker veg.»

Gjennomgang av rutiner og metodikk
- I lys av en tragisk sak, gleder vi oss over støtten fra Vegtilsynet og at tilsynet er så klare og tydelige i sine standpunkter. Nå forventer vi en gjennomgang av rutiner og metodikk i Statens Havarikommisjon for Transport, slik at vi i framtidige rapporter får en systemtilnærming der alle forhold knyttet til en ulykke analyseres grundig, og at veiperspektivet således får en sentral plass, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.


Om Vegtilsynet:
Vegtilsynet er Samferdselsdepartementets fagenhet som skal kontrollere og føre tilsyn med Statens vegvesen sin virksomhet underlagt veglovgivningen.
Vegtilsynet er direkte underlagt vegdirektøren, med et organisatorisk og styringsmessig skille mellom Vegtilsynet og resten av Statens vegvesen sin virksomhet.


Les Vegtilsynets uttalelse om SHT-rapporten her.


For mer informasjon, kontakt:
Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV),
Tlf. 95 16 13 69(Publisert 04.12.2012)
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no