logo

Søk

Du er her:

Virke inn i OFV

Hovedorganisasjonen Virke blir medlem i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) fra og med 1. januar 2013. Dermed styrkes OFV som organisasjon ytterligere. Virkes inntreden innebærer at OFVs fokusområde også kommer til å omfatte utfordringer i by- og kollektivpolitikk.


- Vi gleder oss over å ha fått Virke med på laget, og ser fram til et godt og viktig samarbeid. Virke representerer over 16.000 virksomheter, og det er på det rene at vi har mange felles interessepunkter. Nå kan begge parter dra nytte av hverandres kompetanse og faglige styrke, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Løft for bypolitikk
- Fram til nå har vi i all hovedsak konsentrert arbeidet om utviklingen av veinettet mellom regioner og landsdeler, og latt bypolitikken ligge. At Virke kommer inn i våre rekker, betyr at vi kan gi dette arbeidet et nytt løft, sier Thorsen, som viser til at OFV på slutten av 90-tallet jobbet mye med bypolitiske problemstillinger. Den gang var arbeidet særlig knyttet opp mot veiprising som virkemiddel for å styre trafikken i byområder, i tillegg til problemstillinger rundt krav til luftkvalitet i byene.

Viktig alliansepartner for Virke
Gjennom medlemskapet i OFV ser hovedorganisasjonen Virke gode muligheter til å ta del i det transportpolitiske kompetansemiljøet som OFV representerer.

- Vi ser fram til samarbeidet med OFV og deres medlemmer. Virke har et helhetlig perspektiv på samferdselspolitikken. Vi ønsker å bidra positivt til OFVs virksomhet, selvfølgelig også med vår kompetanse på bypolitiske problemstillinger. Befolkningsveksten innebærer at byenes, og særlig de største byenes miljø- og kapasitetsutfordringer også i veisektoren, må få høyere prioritet framover enn fagetatene legger opp til i sitt forslag til NTP for 2014-2023, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Opplysningsrådet for Veitrafikken er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å få politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veier i Norge. Organisasjonen utarbeider egne utredninger, finansierer forskning, samler og distribuerer informasjon om veier, trafikk og bilbruk i samfunnet. Medlemmene er ledende aktører innen blant annet trafikksikkerhet og bilorganisasjoner, bilbransjen, bank, finans og forsikring, veibyggere og entreprenører.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV),

Tlf. 959 26 018

 

(Publisert 12.11.2012)

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no