logo

Søk

Du er her:

 • Har du meldt deg på Den nasjonale veikonferansen?

  Det nærmer seg raskt Den nasjonale veikonferansen i Bergen 10.-11. februar. Hvis du ikke allerede har meldt deg på, kan du kan du gjøre det nå. Program og påmeldingsskjema finner du på www.veikonferansen.no

 • Ny Oslofjordkryssing: Etterlyser nasjonale silingsprinsipper

  Skal fremtidig kryssing av Oslofjorden skje via bro eller tunnel? Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for ny Oslofjord-kryssing er kommet til en siling av alternativer. OFV etterlyser vurderinger med et klart nasjonalt perspektiv, der pålitelighet og levetidskostnader prioriteres høyt.

 • Prosjekter med nasjonal nytte først

  Leder av Stortingets Transportkomité, Linda C. Hofstad Helleland (H), vil prioritere prosjekter med stor nasjonal nytte. Og: En større satsing på ITS – Intelligente transportsystemer – vil bidra til sikrere og smidigere trafikk, mener OFV. Les mer om disse sakene på OFVs sider i Våre veger.

 • Stor internasjonal konferanse om finansiering av veivedlikehold

  11. og 12. desember er det klart for spennende dager på International Road Federations (IRF) konferanse i Genève. En egen sesjon tar for seg finansiering av veivedlikehold og indikatorer for veikvalitet – høyaktuelle temaer i norsk veipolitikk. Den sesjonen har OFV ansvaret for.

 • Planleggingsforslag gir lengre planleggingstid

  Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) anbefaler Miljøverndepartementet å trekke forslaget om statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Forslaget, som har vært ute til høring, vil gi forlenget planleggingstid i stedet for kortere, mener OFV.

 • Steg for steg fremover

  OFV har vært pådriver overfor den avgåtte regjeringen i mange viktige veipolitiske saker. Sporene som er satt handler om økte bevilgninger, etablering av dagens veitilsyn, fokus på store prosjekter, og ikke minst: At veibygging er lønnsomt.

 • Bevilgningene til vedlikehold må økes - bompengeandelen reduseres

  Den påtroppende regjeringen vil trolig foreta budsjettendringer i Statsbudsjettet på 15 – 30 milliarder kroner fordelt på de ulike sektorene. OFV anbefaler den nye regjeringen å øke bevilgningene til vedlikehold for å stanse forfallet, og sørge for en bedre balanse mellom bompenger og statlige midler.

 • Ny regjering rydder vei

  Den påtroppende regjeringen varsler innføring av minstestandarder for riks- og fylkesveier, etablering av et uavhengig veitrafikktilsyn, satsing på store veiprosjekter og færre bompengeselskaper. – Dette er et solid gjennomslag for våre aller viktigste råd, mener OFV.

 • Vil styrke veisatsingen

  OFV har lenge påpekt gapet mellom investeringer og hva som faktisk må til for å sikre et trygt, godt og effektivt veinett. Det trengs både nytenkning og en nasjonal veipolitikk som prioriterer store og lange veiprosjekter framfor klattvis utbygging. En ny regjering vil gi veipolitikken nødvendige løft.

 • Hva mener partiene om norsk veipolitikk?

  Sprik i ambisjoner og løfter preget svarene da fraksjonslederne i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité besvarte seks sentrale veipolitiske spørsmål før valget. Men alle så behovet for store samferdselsløft og nye løsninger som kan gi mer vei for pengene.

Viser fra 1 til 10 av totalt 38 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no