logo

Søk

Du er her:

 • – Hovedveinettet bør opp av dalen og ut av sentrum

  Et trygt og godt hovedveinett bør legges utenom jordbruksområder og opp i fjellsidene, mener Norges Bondelag. På Den nasjonale veikonferansen i Bergen i februar vil Bondelaget presentere sitt syn på hvordan man kan trekke opp bedre hovedveikorridorer mellom øst og vest.

 • OFV om NTP og næringslivet på Transport og Logistikk 2013

  Hvilken effekt får NTP og statsbudsjettet for norsk næringsliv? Det belyser OFV i en sesjon på konferansen Transport og Logistikk 2013 – en viktig møteplass også for OFVs mange medlemmer.

 • Velkommen til OFVs nye nettsider!

  Opplysningsrådet for Veitrafikken ønsker deg velkommen til våre nye nettsider. Vi håper du opplever sidene mer innholdsrike og brukervennlige.

 • Overdreven tidsgevinst

  Regjeringen tar trolig godt i når de presenterer samlet tidsbesparelse i forbindelse med nye veiprosjekter. Og for mange kommende prosjekter er ikke finansieringen på plass.

 • Mangler hovedvei mellom Oslo og Bergen

  4 timer og 37 minutter tar kjøreturen mellom Stockholm og Gøteborg. Mens turen mellom Bergen og Oslo, som er like lang, tar 7 timer og 24 minutter. – Norge mangler hovedvei mellom de store byene, mener Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

 • Ønsker et bedre hovedveinett

  Nordmenn er krystallklare på at de mener det norske hovedveinettet må bli bedre, og minst like godt som i våre naboland Sverige og Danmark. Folket får også støtte fra politikere som mener et kvalitetsløft er nødvendig.

 • Delt i synet på bompenger

  Mens halvparten av befolkningen er mot bruk av bompenger, mener den andre halvparten at det er greit med bompenger til nye veier. Denne gruppen ønsker imidlertid ikke en ytterligere økning i bompenger. Det viser en undersøkelse TNS har gjort for OFV.

 • Bompengetall – OFV korrigerer

  I ulike artikler om bompenger har enkelte medier ikke skilt mellom bompenger som er brukt og bompenger som er innbetalt. Dette har skapt en viss tallforvirring om bompenger. Riktige tall skal være 2 350 kroner per bil innbetalt og 3 150 kroner per bil brukt i bompenger i 2012.

 • Ingen vei – ingen utvikling

  Å bygge landet og sikre regional utvikling er umulig uten et effektivt og godt veinett. Derfor må politikerne – ikke bare transportpolitikere – anerkjenne veiens rolle som premiss for regional utvikling. Det perspektivet mangler i regjeringens distrikts- og regionmelding.

 • Internasjonal statistikk: Måling av veieffektivitet krever bedre datagrunnlag

  Mens det finnes en rekke gode internasjonale statistikker og indikatorer for måling av trafikksikkerhet, trengs et langt bedre datagrunnlag for å kunne måle effektivitet på veinettet. Norge bør ha fokus på og være gode på begge områder.

Viser fra 11 til 20 av totalt 38 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no