logo

Søk

Du er her:

Delt i synet på bompenger

Mens halvparten av befolkningen er mot bruk av bompenger, mener den andre halvparten at det er greit med bompenger til nye veier. Denne gruppen ønsker imidlertid ikke en ytterligere økning i bompenger. Det viser en undersøkelse TNS har gjort for OFV.

 


Og stadig flere blant de som aksepterer bompenger, mener at man i mindre grad bør bruke bompengefinansiering. Men det er altså en liten overvekt – 51 prosent – som mener det er greit med bompenger – dersom de brukes til nye veier. Denne gruppen har vokst noe siden forrige spørreundersøkelse i 2006.


Flere ønsker mindre grad av bompenger
Undersøkelsen, som TNS har utført på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), viser at 45 prosent mener at staten bør finansiere veiene gjennom andre skatter og avgifter. De som er positive til bompenger, ønsker bompenger på samme nivå som i dag eller i mindre grad. Og andelen som ønsker bompenger i mindre grad, har økt betydelig siden forrige undersøkelse i 2006 – fra 12 til 24 prosent.
 

9 av 10 mot vedtatt politikk
– Alt i alt viser undersøkelsen tydelig at befolkningen er splittet i synet på bompenger. Halvparten er for, halvparten mot. Men vi skal merke oss at bare 11 prosent av de som er positive vil øke bompengefinansieringen. Det betyr at 9 av 10 nordmenn er imot den vedtatte politikken om å øke omfanget av bompenger for å finansiere nødvendig veibygging, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen.
Undersøkelsen viser at 63 prosent mener at størrelsen på bompengefinansieringen bør være som i dag.
Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)er i utgangspunktet prinsipielt i mot bompenger fordi det ifølge Vegloven er det offentliges ansvar å finansiere offentlige veier. Videre mener OFV at bilistene allerede betaler tilstrekkelig for veinettet gjennom avgifter ved kjøp og bruk av bil, drivstoffavgift og veiavgift.
 

Vil ha bilavgiftene ned
Årlig henter norske myndigheter inn over 50 milliarder kroner i bilavgifter. Og når det gjelder avgifter generelt, så mener 53 prosent av befolkningen at den totale avgiften som tas inn i bilavgifter hvert år bør reduseres.
I forhold til bruken av penger fra bil- og veiavgifter, mener hele 79 prosent av befolkningen mener at penger fra veitrafikken bør øremerkes veiformål.
 

Les OFVs bompengepolicy her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no