logo

Søk

Du er her:

Foreslår ny veipolitikk

Tirsdag 9. april legger Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) fram rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt». Rapporten foreslår konkrete endringer av norsk veipolitikk for å sikre et trygt, moderne og effektivt hovedveinett.

 

Hovedveikartet må tegnes på nytt ut fra nasjonale kriterier og bygges ut gjennom store, lange veiprosjekter som gir effektive veitransportkorridorer mellom nord og sør - øst og vest.

Det må bli slutt på å bygge stykkevis og delt på prosjekter som strekker seg over flere tiår, og som i hovedsak er lokalt initiert. Nå må det tenkes stort - og nasjonale myndigheter må tørre å prioritere.
I rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt» foreslår OFV en hovedsatsing på store, lange veiprosjekter - hovedveikorridorer - som binder landet sammen. Det kan gjøres ved å bygge sikre, raske og tidsriktige veier - hovedakser mellom nord og sør, øst og vest.

Rapporten foreslår en konsentrert satsing av investeringsmidlene som vil bety større forutsigbarhet og en langt mer effektiv planlegging og gjennomføring av store veiprosjekter. I tillegg vil OFVs forslag bidra til vekst, velferd og bosetting over hele landet

OFV har i lang tid arbeidet med å avdekke svakheter innen dagens veipolitikk. I rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt» gjennomgår OFV utgangspunktet for dagens veipolitikk og status, peker på hva som har gått galt og hva som mangler, og kommer med konkrete anbefalinger og forslag til en ny, effektiv og framtidsrettet norsk veipolitikk.

 

Velkommen til presseseminar tirsdag 9. april, kl. 12.00 - 14.30
på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo.Etter presentasjon av rapporten blir det politisk debatt med sentrale transportpolitikere fra Stortinget. Debatten ledes av Aslak Bonde, politisk kommentator og kjent innen samferdsel.

Vel møtt til en viktig debatt!
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no