logo

Søk

Du er her:

– Hovedveinettet bør opp av dalen og ut av sentrum

Et trygt og godt hovedveinett bør legges utenom jordbruksområder og opp i fjellsidene, mener Norges Bondelag. På Den nasjonale veikonferansen i Bergen i februar vil Bondelaget presentere sitt syn på hvordan man kan trekke opp bedre hovedveikorridorer mellom øst og vest.


Dagens veiløsninger bygger på perlebåndprisnippet, som gjerne tar hovedveiene gjennom sentrum i både by og bygd. Dette, i stedet for å løfte hovedveiene ut av sentrum og opp i fjellsidene.
­– Veldig mange veiprosjekter fyller dalbunner i stedet for å bli lagt utenom sentrum og høyere opp i terrenget. Det er ikke hensiktsmessig verken for et effektivt veisystem eller for jordbruksarealene som kunne vært benyttet til annet enn vei, sier seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen i Norges Bondelag til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i en artikkel i bladet Våre Veger der OFV har faste sider.


– Trenger et effektivt hovedveinett
Norges Bondelag jobber med å se nærmere på hvordan man kan trekke opp et bedre hovedveinett mellom øst og vest i Norge, og vil altså legger fram sine tanker om dette på Den nasjonale veikonferansen i Bergen 10. 11. februar neste år. Konferansen arrangeres av Opplysningsrådet for Veitrafikken og Hordaland fylkeskommune.
– Bondenæringen både ser og kjenner behovet for et effektivt hovedveinett i Norge, ikke minst for næringstransport. Samtidig vet vi at det alltid blir utfordringer og store diskusjoner når man skal bygge ut veinettet, sier rådgiver Mina Mjærum Johansen i Bondelagets næringspolitiske avdeling.

– Vi har også tro på at det går an å tenke at jordvern og matproduksjon kan ivaretas samtidig som viktige transport- og veipolitiske løsninger gjennomføres, sier hun.


Oslo – Bergen på fire timer?
OFV har over lang tid påpekt behovet for et hovedveinett bygget på rette, sikre og effektive hovedveikorridorer mellom de store byene i nord og sør, øst og vest. Slike hovedveikorridorer skal binde landet sammen og redusere kjøretiden mellom regionene. Dette er også hovedtema på OFVs sider i denne utgaven av Våre veger.
Med utgangspunkt i at hovedveiene mangler, viser OFV til at det i dag tar nesten dobbelt så lang tid å kjøre mellom Oslo og Bergen som det det gjør å kjøre mellom Stockholm og Gøteborg – en strekning som er like lang.

– Hovedveiene våre er som regionale veier. Konsekvensen er at vi ikke har noen hovedvei mellom Oslo og Bergen. Hadde vi hatt det, så ville det tatt 3,5 til 4 timer å kjøre den. Men E16 er hele 80 prosent lengre enn luftlinjen mellom de to byene, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV.


Les artiklene i Våre veger her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no