logo

Søk

Du er her:

Mangler hovedvei mellom Oslo og Bergen

4 timer og 37 minutter tar kjøreturen mellom Stockholm og Gøteborg. Mens turen mellom Bergen og Oslo, som er like lang, tar 7 timer og 24 minutter. – Norge mangler hovedvei mellom de store byene, mener Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

 

I en større reportasje lørdag, fortalte Aftenposten om kjøreturen Oslo-Bergen-Oslo som tar 18 timer og 45 minutter.
– Vi har ingen hovedvei mellom Oslo og Bergen. I Norge er veiene bygget etter perlebåndsprinsippet og skal innom alle små bygder og tettsteder, kommenterte OFVs næringspolitiske direktør Vilrid Femoen i avisen.
 

Ikke en hovedvei verdig
– Aftenpostens artikkel viser med all tydelighet hvor ille situasjonen er. Deler av dagens hovedvei gjennom Sokna skal bygges ny. Der blir det fartsgrense på 40 km/t og fartsdumper. Dette er virkelig et eksempel på hvordan vi ikke må gjøre det, sier Femoen.
– Det er ikke en hovedvei verdig. En hovedvei skal gå utenom tettsteder. Denne traseen burde ligget i skogen og ha gode tilfartsveier. Det er slik man gjør det internasjonalt, sier hun til Aftenposten.
 

Store planer – liten gevinst
Avisen prøvekjørte strekningen Oslo-Bergen-Oslo, via Riksvei 7 over Hardangervidda til Bergen, og E16 om Sogn og Fjordane tilbake til Oslo. Turen tok tett innpå 19 timer, og dersom alle planer for veiutbedring mellom Oslo og Bergen realiseres, vil reisetiden innen ti år kun bli forkortet med 17 minutter på Riksvei 7 og 19 minutter på E 16.

Nasjonalt perspektiv mangler
OFV mener eksempelet med Sokna illustrerer hva som er galt med norsk veibygging.
– Hovedveiene våre er som regionale veier. Konsekvensen er at vi ikke har noen hovedvei mellom Oslo og Bergen. Hadde vi hatt det, så ville det tatt 3,5 til 4 timer å kjøre den, sier hun, og viser til at E16 er hele 80 prosent lengre enn luftlinjen mellom de to byene.
– Når vi skal bygge hovedveier må vi tenke raske, pålitelige og sikre transportkorridorer. Vi har gjennom årtier vært så opptatt av regionalpolitiske perspektiv at det nasjonale perspektivet er kommet i skyggen. I stedet må vi spørre oss: Hva skal til for å binde landet sammen med gode transportkorridorer? Så må vi bygge veier utfra dette, sier Femoen.
 

En ny veipolitikk
OFV la i vår fram rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt». Rapporten foreslår konkrete endringer av norsk veipolitikk for å sikre et trygt, moderne og effektivt hovedveinett.
OFV tar blant annet til orde for at hovedveikartet må tegnes på nytt ut fra nasjonale kriterier og bygges ut gjennom store, lange veiprosjekter som gir effektive veitransportkorridorer mellom nord og sør - øst og vest.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no