logo

Søk

Du er her:

Norsk vei- og bilpolitikk: Rett kurs eller parkert?

Dårlige og utslitte veier er farlige - enten man kjører ny eller gammel bil. OFV ønsker en vei- og bilpolitikk som både kan gi trygge, gode veier og en moderne bilpark. Mandag 27. mai holder OFV sitt årsmøte, og inviterer til debatt om veipolitikk og bilpolitikk.

 

Gjennom vinter og vår har mange samferdselspolitiske temaer vært hyppig debattert. Særlig har regjeringens framlagte stortingsmelding Nasjonal transportplan (NTP) skapt diskusjoner.
Mer debatt blir det når Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) på sitt årsmøte setter søkelyset på saker som organisasjonens medlemmer er spesielt opptatt av. Møtet er åpent, og alle som ønsker det kan følge debattene.

Regionreformen under lupen
I år handler det om overordnet bilpolitikk, og om norsk veipolitikk med fokus på fylkesveinettet. For med gjennomføringen av regionreformen i januar 2010, fikk fylkene ansvar for en langt større del av hovedveinettet enn de hadde tidligere. Ett sentralt spørsmål er om reformen har bidratt til et effektivt veinett med minst mulig skade på mennesker og miljø.

Viktige utfordringer - gode løsninger
- Det blir viktige debatter med ulike utgangspunkt, men de har et felles trafikksikkerhets- og miljøfokus. Alle er enige om at vi trenger bedre veier, og OFV er opptatt av å bidra til gode løsninger, sier adm. direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen.
- Samtidig trenger vi en bedre, tidsriktig og mer rettferdig bilpolitikk. Det ideelle er at en moderne bilpark møter et trygt og moderne veinett, men der er vi ikke i dag. Vi stiller spørsmålet om hvordan bilpolitikken kan bidra til å nå de overordnede målene innen trafikksikkerhet og miljø.

Åpent for alle
Debattene i etterkant av selve årsmøtet vil gi både faglig påfyll og høy temperatur, og veiinteresserte bør legge turen til Clarion Hotel Royal Christiania denne ettermiddagen.
- Dette bør interessere alle våre medlemmer og andre som er opptatt av vei og hvordan stat og fylke forvalter sitt ansvar, like mye som det bør interessere alle de som er opptatt av norsk bilpolitikk, sier Solberg Thorsen, som ønsker både medlemmer og andre interesserte velkommen.

I diskusjonsrundene blir det også dialog med salen, og innlederne og debattene (se under) starter opp etter at den formelle delen av årsmøtet er gjennomført - det vil si ca. kl. 14.30.


 

Velkommen til åpent årsmøte mandag 27. mai kl. 14.00 på Clarion Hotel Royal Christiania,
Biskop Gunnerus' gate 3, 0155 Oslo.
Faglig program - del 1: Bilpolitikk
«Hvordan kan bilpolitikken bidra til å nå de overordnede målene innen trafikksikkerhet og miljø?»

Innledere/paneldeltakere er:

• NBF/BIL - Forslag til omlegging av bilavgiftene
• Amcar Norge - Bilpolitisk program
• KNA - Bilpolitisk program
• MA Norge - Politisk program for rusfri trafikk
• NP - Effektiv avgiftsbelegging for bruk av bil
• OFV - Overordnede bilpolitiske prinsipper - hva er vi enige om?

Debattleder: Kjartan Berland fra Norsk Petroleumsinstitutt

Faglig program - del 2: Veipolitikk
«Har Regionreformen bidratt til et effektivt veinett med minst mulig skade på mennesker og miljø?»

Innledere/paneldeltakere er:
• MEF - Hva vet vi om fylkeskommunenes investeringer og gjeldsgrad
• TT - Ulykkesutvikling på fylkesveinettet, årsaker og tiltak
• NLF - Erfaringer med transport fra fylkesveinettet
• NHO Transport - Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør
• EBA - Veivedlikehold
• OFV - Overordnede veipolitiske prinsipper - hva er vi enige om?

Debattleder: Trond Madsen, NHO Agder
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no