logo

Søk

Du er her:

Ny regjering rydder vei

Den påtroppende regjeringen varsler innføring av minstestandarder for riks- og fylkesveier, etablering av et uavhengig veitrafikktilsyn, satsing på store veiprosjekter og færre bompengeselskaper. – Dette er et solid gjennomslag for våre aller viktigste råd, mener OFV.

 

– Disse sakene har vi jobbet med i en årrekke. Vi har systematisk avdekket svakheter og foreslått konstruktive nye løsninger. Dette har de nye regjeringspartiene lyttet til, og viser sterk vilje til å gjennomføre noen av de viktigste veipolitiske tiltakene som trengs for å sikre et trygt og effektivt hovedveinett i Norge. Vi gleder oss over det regjeringspartiene legger til grunn i sin plattform. Enda mer gleder vi oss til å se ord bli til konkret handling, sier næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Vilrid Femoen.

Endelig minstestandarder
Sammen med medlemmene har OFV jobbet hardt inn mot både veimyndigheter og de politiske beslutningsnivåene for å få gjennomslag for viktige veipolitiske saker som nå forankres i regjeringsplattformen.
For OFV er ett av de viktigste punktene i plattformen at regjeringspartiene vil «utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder».  
– Vi har jobbet for innføring av bindende minstestandarder for veinettet i lang tid, og gleder oss over at det nå skal bli likeverdig kvalitet over hele landet, sier Femoen.

Hilser uavhengig tilsyn velkommen
OFV mener at bindende minstestandarder er viktig for å sikre et likt tjenestetilbud i landet – som veiene er en del av. Dette må bety, at alle veibrukere skal oppleve en lik veikvalitet på samme veitype over hele landet. Når Høyre og Frp samtidig vil «etablere et uavhengig veitrafikktilsyn», er det også noe OFV, Trygg Trafikk og andre medlemsorganisasjoner har etterlyst. Et uavhengig tilsyn med ansvar for riks- og fylkesveiene vil være avgjørende for å sikre lik kvalitet på veinettet.

Fra mange små til færre store prosjekter
Høyre og Frp legger også opp til en større satsing på store veiprosjekter i en nasjonal motorveiplan som skal bidra til binde landsdelene sammen og dermed redusere reisetiden.
­– Det ligger an til en reduksjon av ineffektiv og fordyrende klattvis veiutbygging. Her ser vi konturene av sikre og effektive hovedveier som vil binde landet sammen, sier Femoen. At det også går i retning av færre bompengeselskaper og strammere effektivitetskrav viser en ny og riktig retning.
 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no