logo

Søk

Du er her:

OFV-rapport fortsatt sentral

I 2008 kunne OFV dokumentere at Norge hadde det minst effektive hovedveinettet i Europa og laveste gjennomsnittshastighet. Nå løftes rapporten fram på nytt i avisen «Vegen og vi», og understreker viktigheten av OFVs arbeid og argumentasjon i debatten om utviklingen av landets hovedveinett.

 

Det var konsulentselskapet Rambøll som på oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) gjennomførte en stor undersøkelse som blant annet viste hvor lang tid det tok å reise mellom de største byene i en lang rekke europeiske land. Noe av hensikten med undersøkelsen var å vise hvilke funksjonskrav som bør stilles til veinettet, og rapporten foreslår blant annet konkret hvilke egenskaper ved veisystemet som bør reflekteres i krav til veistandard.


Kvalitet = flere faktorer
Rapporten fikk stor oppmerksomhet i en rekke medier, og er nå gjenstand for ny oppmerksomhet i Statens vegvesens avis «Vegen og vi». I en stor artikkel om bygging av vei - der utgangspunktet for artikkelen er nettopp OFV-rapporten - understreker sivilingeniør Terje Norddal i Rambøll at gode veier handler om mer enn reisetid.
- Kombinasjonen av reisetid, kjørehastighet og ulykkesnivå gir et godt bilde av kvaliteten på hovedveier og veinettet i et land ut fra trafikantens behov, sier Norddal til avisen.


Viktig arbeid og debatt
- Vi gleder oss over at vår rapport løftes fram på nytt og underbygges med solid argumentasjon. Det viser at OFV gjør et viktig arbeid, og at det vi har pekt på over lang tid er viktig i den langsiktige debatten om hvordan vi best mulig bør utvikle Norges hovedveinett, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen, som er stolt over at OFV har brakt til torgs viktige, faglig funderte rapporter som skaper debatt både politisk og i fagmiljøet i etaten.

Planlegge langsiktig
OFV er også enig med Terje Norddal i at et godt hovedveinett måles i både reisetid og sikkerhet. Undersøkelser viser at Norge skårer høyt på trafikksikkerhet i internasjonale målinger, men svært dårlig på effektivitet.
- Dette har vi over flere år påpekt ved en rekke anledninger. For å tilfredsstille kravene til både effektivitet og sikkerhet må de viktigste, overordnede veiene ha fysisk midtskille, god kjørefeltbredde, god veiskulder og skiltet kjørefart på minst 80 km/t, sier Femoen. Hun mener det da er underordnet om det er 4-felts motorvei eller 2-3 felts vei.
- Men et langsiktig valg som også tar høyde for økt behov i framtiden vil være å tenke og planlegge ut fra 4-feltsvei, muligens med unntak av lite befolkningstette landsdeler, sier hun.


Les hele rapporten her.
 

Les artikkelen «Gode veger mer enn reisetid» i Vegen og vi her.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no